เชียงใหม่ ใบขับขี่รถใครหมด เริ่มต่อพรุ่งนี้และสอบใหม่ ง่ายจองคิวแอพ”DLT Smart Queue”

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่พร้อมให้บริการต่อใบขับขี่รายใหม่และขอสอบใหม่ เริ่มพรุ่งนี้ 22 มิย. เพื่อความสะดวกต่อใหม่จองคิว แอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue อบรมผ่านเว็ป 1 ชั่วโมงจะสะดวกรวดเร็ว ทำใบขับขี่แบบ NewNormal ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากทุกคน ล้างเมืองที่มีอ่างล้างมือและเจล ส่วนผู้ไม่อบรมผ่านเว้ป ขนส่งพร้อมจัดห้องรองรับ

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานขนส่งเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานขนส่ง สาขาอ.จอมทอง อ.แม่แตง และอ.ฝาง ร่วมไปถึงโรงเรียนสอนขับรถ ที่ผ่านการตรวจจากเจ้าหน้าที่ขนส่งพร้อมให้บริการเปิดต่อใบอนุญาตขับขี่รถรายใหม่ สามารถเข้าไปจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue สามารถเข้าไปอบรม 1 ชั่วโมง ผ่าน เว็ป https://dlt-elearning.com/index.phpได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ที่สำคัญต่อ หรือสอบใหม่ใบอนุญาตขับขี่รถทุกชนิด แบบ NewNormal ผู้มาติดต่อสำนักงานทุกแห่ง ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากทุกคน ล้างเมืองที่มีอ่างล้างมือและเจล ส่วนผู้ไม่อบรมผ่านเว็ปสำหรับต่อใบอนุญาตขับขี่ 1 ชั่วโมงแล้วเดินทางมา สำนักงานขนส่งพร้อมจัดห้องรองรับในการเปิดอบรมให้ จะมีเจ้าหน้าที่ค่อยแนะนำวิธีการต่างๆให้กับผู้ที่เดินทางมาติดต่อทุกราย ส่วนผู้ขอสอบใหม่ต้องผ่านการอบรมเวลา 5 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตามการอบรมจะแบ่งเป็น 8 รอบ รอบละ 40 คน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ลดการเพร่เชื้อไวรัสดควิด -19 ตามที่กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้วที่นี่ ผ่าน เว็ป https://dlt-elearning.com/index.php หลังจากผ่านการอบรม 1 ชั่วโมง นำมาขอต่อทำใบขับขี่ ง่ายเพียงไปกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอน. ทำใบขับขี่แบบ NewNormal


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments