เชียงใหม่ กำนันคนดังจี้รัฐต้องแจงจ่ายเงิน”กำนันผู้ใหญ่ “หารแล้วคนละ 300 บาท

Share This:

เชียงใหม่ นายกกำนันฯ อ.เมืองขอบคุณรัฐให้ค่าตอบแทน แต่ควรให้รายละเอียดอย่าทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นโจทย์ของสังคม เพราะ 3 แสนคน หารเม็ดเงิน 600 กว่าล้านได้คนละ 300 บาทต่อเดือน ควรหันมาดูสวัสดิการมีแค่เงินตอบแทนรายเดือนเท่านั้น เพราะการทำงานต้องประสานกับทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชน สิ่งของ รถ น้ำมัน ต้องออกเอง แม้ประกันสังคมยังไม่มีให้

นายวีระชัย ไชยมงคล หรือกำนันโหน่ง หนุ่มคนดัง ตำบลป่าแดด และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากรัฐบาลได้ออกมาประกาศเตรียมให้ค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำงานอย่างหนักในห่วงการต่อสู่กับการแพร่ะบาดของไวรัสโควิด -19 จำนวนเกือบ 3 แสนคนทั่วประเทศ เม็ดเงินกว่า 600 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 7 เดือน นั้นมาหารแล้วจะได้คนละ 300 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวนับว่าเป็นค่าตอบแทนต้องขอขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากกำนันผู้ใหญ่ ทำงานไม่แตกต่างจากค่าราชการ

กลับไม่มีสวัสดิการใดมารองรับโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 แพร่ระบาด ต้องใช้รถตนเอง ใช้เงินตนเองซื้อกระดาษถ่ายเอกสารแจก รัฐบาลมีเพียงต้นฉบับ ซึ่งตำบลขอตนเองมีกว่า 200 ครัวเรือน ทุกครั้งต้องควักเงินจ่ายเงินเอง ซึ่งรัฐบาลไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยทราบดี แต่เนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นจิตอาสาที่สมัครเข้ามาเพื่อทำงานบริการด้านสังคม ก็ต้องยอมรับแต่หากรัฐบาลน่าจะมองถึงการทำงานของกำนันผู้ใหญ่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ดูแลกำนันผู้ใหญ่ เพราะต้องทำงานร่วมกับทุกหน่วยงาน ทุกระทรวง และดูแลทุกสุขของประชาชน

อย่างไรก็ตามการให้ค่าตอบแทนพิเศษแบบนี้รัฐบาลต้องชี้แจงให้ชัดเจน เพราะตอนนี้กำนันผู้ใหญ่ กำลังเป็นโจทย์ต่อสังคมเห็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่กำลังจะส่งมาให้ เพราะทุกวันนี้การเข้ามาทำงานเป็นกำนันเงินเดือน 8 พันบาท ไม่มีสัวสดิการใด ไม่แตกต่างจากประชาชนให้สิทธิ์บัตรทอง 30 บาท รถ น้ำมัน ออกตรวจตราก็ของตนเอง หากรัฐจะเข้ามาสนับสนุนดูแลอย่างจริงจัง เพราะทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครลงมาสมัครบางหมู่บ้านมีเพียง 1 คนเท่านั้น ฝากถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อาสาเข้ามาแล้ว เคยติดดินก็ขอให้ติดดินช่วยเหลือประชาชนเป็นจิตอาสา อย่างหลงในชื่อลาภยศที่ได้

หมายเหตุ แฟ้มภาพกำนันป่าแดดพร้อมฝ่ายปกครองปิดหมู่บ้านช่วงโควิด


ศิระ วีรตันตยาภรณ์ /เชียงใหม่
091-91919690919191998

Comments

comments