เชียงใหม่ ผอ.ชป.1ช่วยเขตเมืองและหางดงน้ำไม่ท่วม รับน้ำฝนเต็มๆ เขื่อนใหม่-น้อย

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชป.ที่ 1เผยช่วยตัดน้ำดอยสุเทพไม่ท่วมเขตเมืองและหางดงไว้ได้ ขณะที่เขื่อแม่กวงวันเดียวน้ำไหลเข้า 9 ล้าน ลบ.ม. ส่วนแม่งัด 2 ล้านลบ.ม. คาดอีก 2-3 วันจะเห็นมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่กวงราว 30 ล้านลบ.ม. หลังตอนบนฝนตกถึง 130 มิลลิเมตร ส่วนแม่งัด อ.พร้าว ฝนตก 88 มิลลิเมตร คาด 10-15 ล้าน ลบ.ม. เข้าเขื่อนช่วยเพิ่มน้ำเขื่อนและอ่างขนาดกลางและเล็ก ลดภัยแล้งลดการส่งน้ำชาวนาได้น้ำฝนดำนาปลูกข้าว

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เผยว่าจากผลพวงของดีเปรสชันซินลากู เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง ขนาดกลางและเล็ก มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมษณน้ำไหลเข้าเช้าวันนี้จำนวน 9 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งด้านเหนือเขื่อน มีปริมาณนำฝนตกสะสม 130 มิลลิเมตร ซึ่งหากตกต่อเนื่อง 2 -3 วันนี้คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไม่น้อยวกว่า 30 ล้าน ลบ.ม. เข้าเขื่อนแม่กวง มีปริมาณน้ำ 75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 28 %ส่วนเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง เหนือเขื่อนอำเภอพร้าวมีปริมาณน้ำฝยตกสะสม 88 มิลลิเมตร มีน้ำไหลเข้า 2 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าราว 10-15 ล้าน ลบ.ม.มีปริมาณน้ำ 59 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 22 % ทำให้ตอนนี้ลดการส่งน้ำระบายน้ำช่วยเหลือชาวนาลง เพราะมีน้ำฝนมาช่วยให้ชาวนามีน้ำสำรองได้ใช้แทนน้ำเขื่อน รวมไปแหล่งน้ำสำรองต่างๆมีน้ำเพิ่มขึ้นลดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ลงไปได้

ส่วนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ตอนเหนืออำเภอแม่ริม อำเภอเมือง และหางดง ด้านทิศตะวันตกแนวคลองชลประทานแม่แตง มีดอยสุเทพ-ปุย ที่ปกติลำน้ำสาขาต่างๆ น้้ำห้วยช่างเคี่ยน ห้วยแก้ว อ.เมือง ห้วยแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง และห้วยแม่ตาช้าง อ.หางดง จะไหลเข้าท่วมตัวเมืองและบริเวณกาดฝรั่ง อ.หางดง ได้ดำเนินการตัดมวลน้ำจากดอยสุเทพจากลห้วยทั้งหมดลงคลองชลประทานแม่แตง ให้ลงท้ายสู่แม่น้ำปิงได้หมด ประสบความสำเร็จช่วยให้เขตอำเภอเมืองและหางดง ไม่เกิดน้ำท่วมขังเกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างที่ผ่านมา

หมายเหตุแฟ้มภาพ เขื่อนกวง ผอ.ชป.ที่ 1 และแม่งัด

จบ+++++++++++++++++++++++++++ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่

Comments

comments