(มีคลิป) เชียงใหม่ สชป.ที่1 พร้อมรับมือภัยแล้ง ถึงพายุฤดูร้อนชุดนี้ไม่ช่วยเติมน้ำเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง

Share This:

เชียงใหม่ ฝนตกลงมาวันที่ 3-7 เมย. ช่วยเพิ่มน้ำในเขื่อนใหญ่ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ช่วยเหลือให้ชาวสวนและชาวนาได้มีน้ำรดต้นไม้ ลดการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติลงไปได้บาง บางสายน้ำกลับมามีน้ำลังจากต้องแห้งลงไปแต่ดินซึมซับน้ำไปมากกว่า สำรองน้ำในแก้มลิง 10 แห่งตลอดเแนวคลองชลประทานแม่แตงมีน้ำเหลือรวมกัน เพียง 2 ล้าน ลบ.ม.จากความจุกกักเก็บรวม 5 ล้าน ลบ.ม.

ติดตามชมคลิปได้ที่นี่นะ

หลังจากเกิดฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3- 7 เมษายน 2564 ตอนนี้กลับสู่หน้าร้อนตามเดิมหลังจากเมื่อวานนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มฝนตกลงมาตลอดทั้งวันจนถึงเช้าวันนี้บางเล็กน้อยบางพื้นที่ จากการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก ของสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่วันนี้ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุดจำนวน 98 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 37% ซึ่งมีน้ำไหลเข้าวันที่ 4-5 เมย. จำนวน 56,197 ลบ.ม. วันที่ 5-6 เมย.จำนวน 248,890 ลบ.ม.และวันที่ 6-7 เมย.จำนวน 230000 ลบ.ม. รวมน้ำไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่วันที่ 4-7 เม.ย. จำนวน 598,563 ลบ.ม.

ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุดจำนวน 54.541 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 21% น้ำไหลเข้าวันที่ 3 เมย.จำนวน 169,814 ลบ.ม. วันที่ 4 เมย.จำนวน 68,617 ลบ.ม. วันที่ 5 เมย.จำนวน 158,284 ลบ.ม. วันที่ 6 เมย.จำนวน 67,829 ลบ.ม. ตั้งแต่วันที่ 3-7 เมย. รวมนน้ำไหลเข้าจำนวน 464,544 ลบ.ม.

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำรวม อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮองสอน ปริมาณน้ำ 37 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 27% และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 191 แห่ง ปริมาณน้ำรวม 39 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 38% ด้านแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการแก้มลิงที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการฯ เชียงใหม่และแม่แตง เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรอง จำนวน 10 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 5.295 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบัน ได้ผันน้ำไปเก็บไว้แล้วปริมาณ 2.226 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42 ของความจุเก็บกัก ขณะเดียวน้ำฝนที่ตกลงมาตามพื้นที่ต่างๆ ได้ช่วยเหลือพื้นป่า แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ลำน้ำสาขาต่างๆ ที่เคยแห้งลงไปเริ่มน้ำไหลบางแต่ส่วนใหญ่ดินที่แห้งแล้งจะซึมซับลงไปเป็นส่วนใหย่จึงทำให้ไม่มีน้ำเพิ่มมากหนัก

จบ*******************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments