(มีคลิป) เชียงใหม่ “ห้วยตึงเฒ่า” ปฎิบัติตามมาตรการคกก.โรคติดต่อ จัดเข้มช่วงสงกรานต์เปิดให้เล่นน้ำชั่วคราว

Share This:

เชียงใหม่ ห้วยตึงเฒ่าเพิ่มมาตรการเข้มช่วงสงกรานต์เปิดให้เล่นน้ำชั่วคราว จัดอบรมพนักงานกว่า 400 คนทำป้ายคำแนะนำ คัดกรองคนเดินทางเข้าอย่างเข้มงวด หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อออกหนังสือด่วนการควบคุมการเล่นน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เสี่ยงตอการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดควิด-19 โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์นี้ หากพบฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาออกค่ำสั่งปิดสถานประกอบการเป็นการเฉพาะราย

มาชมคลิปต่อได้ที่นี่นะ

อีกหนึ่งแหล่งน้ำ ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เล่นน้ำชั่วคราววันหยุดยาวสงกรานต์นี้ ภายในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พันเอก สุปกรณ์ เรือนสติ ผู้จัดการสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้เพิ่มมาตรการเข้มได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า 400 คน เพื่อเตรียมการต้อนรับ นักท่องเที่ยวในห้วงสงกรานต์ภายใต้กฏ ระเบียบและข้อกฏหมายตามมาตรการป้องโควิด-19 และตามมาตรการฯของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้ทำการฝึกทบทวนมาตรการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ขณะเดียวกันได้ติดตั้งป้ายเตือนการลงเล่นน้ำในจุดที่กำหนด ซึ่งจะจัดเป็นกรอบหรือช่องเฉพาะลงเล่นไดไม่เกิน 15 คนต่อช่อง จะมีช่องเว้นช่อง เพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง มีป้ายภาษาไทยและภาษาไทยใหญ่ เพื่อแจ้งให้ทราบ เข้า-ออกทางเดียว ก่อนจะลงเล่นน้ำ หรือเข้ามาใช้บริการต้องตรวจวัดไข้ จัดจุดล้างมือด้วยน้ำหรือเจล เว้นระยะห่าง ไม่ให้ออกนอกทุ่น ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ต่างๆลงไปเล่นน้ำ โดยเด็ดขาด

ส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกหนังสือด่วน แจ้งไปยังหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอทุกพื้นที่สำหรับ ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เน้นย้ำการออกตรวจตรา กำกับดูแลสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นตลาด ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สถานบริการต่างๆ ให้เคร่งครัดตามมาตรการที่กำหนด กำชับให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม มีลักษณะเป็นซุ้มอาหาร เรือนแพ ร้านค้า ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง บึง ทะเลสาบ หรืออ่างเก็บน้ำ ยึดถือการปฎิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ที่ 21/2567 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 หากพบฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาออกค่ำสั่งปิดสถานประกอบการเป็นการเฉพาะราย
จบ***************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments