(มีคลิป) เชียงใหม่ สัญญาณแย่! “มาแล้วเจ้า ยกเลิกห้องพักกว่าร้อยละ 60” ศปก.โรคติดต่ออ.เมืองออกสถานบันเทิงเข้ม

Share This:

เชียงใหม่ ผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่พักช่วงหยุดยาวมาแล้วแจ้งยกเลิกขอเลื่อนไม่มีกำหนดกวาร้อยละ 50-60 % ศปก.โรคติดต่ออำเภอเมืองออกตรวจสอบสถานบริการที่เป็นห้องแอร์ทั้งหมด ผลกระทบโควิด-19 ระบาดระลอก 3 จากคลัสเตอร์สถานบันเทิงผู้ประกอบการที่พักเศร้าหลังจากพบผู้ป่วยเพิ่มวันเดียวยกเลิกจองห้องพักไปกว่าครึ่งในช่วงหยุดยาวนี้ ส่งผลกระทบอย่างหนัก

#ชมคลิปบรรยากาศต่อได้ที่นี่นะ

เมื่อวานนี้ศูนย์ปฎิบัติการโรคติดต่ออำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ร่วมกันออกตรวจสอบการระบายอากาศของสถานบริการ สถานบันเทิง ที่เป็นผับ บาร์ คาราโอเกะ ลักษณะคล้าย เป็นห้องแอร์ต่างๆ ให้ปฎิบัติตามมาตราการการป้องกันโรคการแพร่ระเบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องมีการระบาดอากาศตามที่กำหนด มีการติดป้ายด้านหน้าร้าน มีพื้นที่ขนาดเท่าไร สามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้เท่าไร ร่วมไปถึงมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่กำหนด ไว้

ผลกระทบมาแล้วผู้ประกอบการเศร้า หลังจากเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อไวรัสดควิด-19 เพิ่ม36 ราย ส่งผลกระทบทันนางสาวอารัญญา ทะรินทร์ เจ้าของรีสอร์ทโต้งนาบ้านถวาย อำเภอหางดงและโป่งแยง ซิปไลน์ แอนด์ จังเกิ้ล โคสเตอร์ หรือรถลางม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีลูกค้าจองห้องพักและเล่นกิจกรรมต่างๆ เข้ามาช่วงเดือนมีนาคม 2564 แต่มาตอนนี้ขอยกเลิกและเลื่อนเข้าพักอย่างไม่มีกำหนดไปกว่าร้อยละ 50-60 แล้ว ผลกระทบมากเพราะมีการจัดเตรียมและพนักงานไว้รองรับผู้เดินทางเข้ามาพักผ่อนในห้วงวันหยุดยาวที่จองห้องพักเต็มยาวตลอดทั้งสัปดาห์ เป็นผลกระทบที่หนักมากเพราะจะได้เงินมาบริหารจัดการต่อก็ต้องหยุดชงักไป ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอย่างไรดี

จบ***************ข่าว ,
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments