(มีคลิป) เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่ตรวจเข้มคัดกรองโควิดผู้เดินทางและตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถและประจำรถ

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่ตรวจเข้มโควิดพนักงานขับรถ ,พนักงานประจำรถ มาตรการคัดกรองผู้เดินทางจาก 5 จังหวัดเสี่ยงเข้าพื้นที่ ขณะเดียวกันประชาชนมีการเดินทางลดลงไปมากการใช้บริการรถสาธารณะ ส่วนหนึ่งหยุดการเดินทางหลังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม เพราะเดินทางกลับไปแล้วต้องถูกกัก 14 วัน ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด ขณะเดียวกันใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางแทนเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้รถสาธารณะ

มาชมคลิปได้ที่นี่

นางวราภรณ์ วรพงศธร. ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่คุมเข้มการเดินทางโดยรถสาธารณะ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง โดยเฉพาะแห่งที่ 3 จะมีรถจากต่างจังหวัดเดินทางเข้า-ออก ปฏิบัติการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย. 2564 การ ตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ และอุปกรณ์ส่วนควบ ด้านความปลอดภัยของรถโดยสาร ตามแบบ Checklist ได้แก่ ล้อและยาง กระจกกันลม ระบบไฟฟ้า ประตูฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัย และค้อนทุบกระจก ตรวจสอบรถ พบว่ารถมีความพร้อมทุกคัน ไม่พบข้อบกพร่อง จัด ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางพบว่าพนักงานขับรถมีความพร้อมทุกราย ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย ให้คำแนะนำ แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้แก่ การคาดเข็มขัดนิรภัย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์การแจ้งร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ ทางสายด่วน 1584 พบว่าในขณะนี้มีการเดินทางลดลงไปมาก คาดจะมาจากลดการเดินทางป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หากเดินทางไปแล้วต้องกักตัวอีก 14 วัน ตามมาตรการของแต่ละจังหวัด ขณะเดียวกันใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางแทนเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้รถสาธารณะ

อย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำกำชับพนักงานขับรถและผู้โดยสารให้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ จัดให้มีการวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสารทุกคนเพื่อคัดกรอง , พนักงานขับรถ ผู้บริการ และผู้โดยสารทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , จัดให้มีเจลหรือแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือก่อนขึ้นรถ และทุกครั้งที่มีการสัมผัส ,ทำความสะอาดรถด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้งาน ส่วนผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นท่จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ มีช่องทางเฉพาะจะต้อง ลงทะเบียนข้อมูลการเดินทางและสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะ รถขาเข้าต้องสแกนคิวอาร์โค้ด CM-CHANA

ตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA และให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที ขณะเดียวกันขอให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พัก เก็บข้อมูลของผู้เดินทางและตรวจสอบการลงทะเบียนในระบบ CM-CHANA
จบ*ข่าว ,
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่ ละ
0919191969/0919191998

Comments

comments