(มีคลิป) เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่สรุปยอดคนเดินทางช่วงสงกรานต์ พิษโควิดระลอก 3 หายไปกว่าครึ่ง

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่งสรุปตัวเลขของผู้ใช้บริการผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างจังหวัดลดลงไปกว่าร้อยละ 50 จากเที่ยวปกติไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดควิด 19 จากช่วงปกติไม่มีการแพร่ระบาดมีรถวิ่งเข้า-ออกสายกรุงเทพ-เชียงใหม่ 80 เที่ยว แต่ช่วงระบาดระลอก 3 หายไป ช่วง 6 วันหยุดยาว พบว่าสายเข้ากรุงเทพวันที่ 15 เมษายน 2564 มีเพียง 30 เที่ยวเข้าออกน้อยที่สุด

มาชมคลิปบรรยากาศเดินทางต่อได้ที่นี่

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สรุปตัวเลขของการเดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ซึ่งผู้ใช้บริการเดินทางผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ซึ่งเป็นรถที่วิ่งระหว่างเชียงใหม่ – กรุงเทพ ซึ่งจากช่วงปกติก่อนมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ใช้บริการเข้า-ออก วันละ 80 เที่ยว ผู้เดินทางเฉลี่ย 1,500 -1,600 คน หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 เกิดขึ้น ส่งผลให้ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 10 -16 เมษายน 2564 พบว่ามีผู้เดินทางลดลงไปกว่าร้อยละ 50 ซึ่งพบว่าวันที่ 15 เมษายน 2564 มีการเดินทางน้อยที่สุด เข้า-ออก รวมจำนวน 30 เที่ยว ผู้เดินทาง 285 คน ส่วนวันที่เดินทางมากที่สุด 10 เมษายน 2564 จำนวนเที่ยว 72 ราย ผู้เดินทางรวมจำนวน 1,578 คน ลองลงมาเป็นวันที่ 11 เมษายน 2564 รวมจำนวนเที่ยวรถเข้า-ออกจำนวน 55 เที่ยว จำนวนคนเดินทางรวมจำนวน 650 คน อย่างไรก็ตามในปี 2563 งดการเดินทาง ซึ่งในปีนี้เกิดการแพร่ระบาดคาดว่าจะหยุดการเดินทาง โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการแพร่ระบาดจำนวนมาก มาตรการของภาครัฐที่ต้องการให้หยุดการเดินทางเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติ ประกอบกับหลายคนอาจหันมาใช้รถส่วนตัวมากขึ้นเพราะลดการแพร่ระบาด ในการเดินทางนั่งมาภายในรถโดยสารสาธาณะ


จบ****************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments