เชียงใหม่ ยอดตัวเลขผู้ป่วยใหม่วันนี้ลดฮวบเหลือ 116 ราย ยอดสะสมใหม่ 2,349 ราย

Share This:

เชียงใหม่ ยอดตัวเลขผู้ป่วยใหม่วันนี้ลดฮวบเหลือ 116 ราย ยอดสะสมใหม่ยัง 2,349 ราย ส่วนรพ.สนามมช. ยังมีผุ้ป่วยรักาษตัวจำนวน 321 ราย สคร.1ชม. แจ้งถึงประชาชน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่หรืออำเภอใกล้เคียง หากผลตรวจ ครั้งแรกเป็นลบ ให้กักตัวต่อจนครบ 14 วันและต้องมาตรวจซ้ำในระหว่าง วันที่ 13 – 14 ของการกักตัว ได้ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ฯ ในระหว่างการกักตัวหากมีอาการ ไข้ เจ็บคอ หายใจหอบ ไอจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้มาตรวจซ้ำได้เลยแม้จะยังไม่ถึงวันที่ 13 – 14 ของการกักตัว

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สำหรับตัวเลขของผู้ป่วยวันหยุดลดฮวบลงไปเหลือจำนวน 116 ราย ส่งผลให้ยอดสะสมผู้ป่วยใหม่ยังคงจำนวน 2,349ราย มีผู้รักษาหายแล้ว 34 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยที่รักษาตัวในรพ.ต่างๆ เหลือจำนวน 2,306 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ยอดสะสมรวมทั้งหมดของผู้ป่วยจำนวน 2,418 ราย อย่างไรก็ตามจะมีผู้ป่วย
รายใหม่ที่เข้ารับการรักษษหายเพิ่มที่จะได้ออกจากรพ.ต่างๆ ในวันนี้จะส่งผลให้ยอดผู้ป่วยใหม่รักาษในรพ.ต่างๆจะละลงไปอีก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ หรือ สคร.1ชม. แจ้งถึงประชาชน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่หรืออำเภอใกล้เคียง หากผลตรวจ ครั้งแรกเป็นลบ ให้กักตัวต่อจนครบ 14 วันและต้องมาตรวจซ้ำในระหว่าง วันที่ 13 – 14 ของการกักตัว ได้ที่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ฯ ในระหว่างการกักตัวหากมีอาการ ไข้ เจ็บคอ หายใจหอบ ไอจมูกไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่รับรส ให้มาตรวจซ้ำได้เลยแม้จะยังไม่ถึงวันที่ 13 – 14 ของการกักตัวหลังสัมผัสความเสี่ยงก็ตาม

สำหรับ คณะแพทย์ศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยสถานการณ์โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 19 เม.ย. 2564 ช่วงเวลา 08:00 น.มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช. จำนวน 15 ราย รวมจำนวนทั้งหมด มีผู้ป่วยรักษาตัว 321 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยชาย 154 ราย และ ผู้ป่วยหญิง 167 ราย
ส่วนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หรือสวนดอก มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในรพ. มหาราชนครเชียงใหม่ รวมทั้งหมดจำนวน 9 ราย โดยผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 มีผู้ป่วย 8 รายที่รักษาตัวใน รพ. ประสาทเชียงใหม่ ในการดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ป่วยได้รับการรักษาและดูแลอย่างเต็มที่ จากทีมแพทย์และบุคลากรการ
แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมส่งแรงใจให้บุคลากรทุกท่านที่ปฎิบัติงานที่ โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มช.
จบ************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments