(มีคลิป) เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ไขข้อขข้องใจหากมีครอบครัวติดโควิด-19 จะทำการรักษาอย่างไร

Share This:

เชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ แจกกรณหากเกิดเคสแม่-ลูกหรือครอบครัวหากติดโควิด-19 ทางวิชาการต้องแยกการรักษา กรณีที่ไม่สามรถมีใครดูลูกหากกรณีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะขอเฉพาะพ่อแม่เลือกคนใดคนหนึ่งสามารถดูแลได้ พร้อมจัดสถานที่แยกจากรพ.สนามเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อของพ่อแม่ได้

ฟังเสียงสสจ.เชียงใหม่ ว่าการดูแลครอบครัวหากติดโควิดอย่างไร

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในกรณีหากพบว่าแม่-ลูก หรือ ครอบครัวพ่อแม่ลูก ตรวจพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหลักการของการรักษา ต้องแยกผู้ป่วยออกจากกัน หากกรณีแม่ติดเชื้อจะเข้าทำการรักษา ส่วนลูกหากไม่พบจะขอญาติที่เข้ามาช่วยดูแล ส่วนกรณีที่ไม่สามารถมีญาติหรือฝากผู้อื่นเลี้ยงดูได้ หากเกิดลูกตรวจผลเป็นบวกพ่อแม่ผลเป็นลบจะดำเนินการให้เข้าดูแลลูกได้เพียงท่านใดท่านหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถให้อยู่ร่วมกันทั้งหมดในรพ.สนามที่จัดเตรียมไว้ได้ เพราะจะทำให้การควบคุมดูแลเป้นไปได้ยากบาก แต่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะจัดห้องที่พักให้เฉพาะครอบครัวแยกออกจากกลุ่มผู้ป่วยรายอื่นๆ


ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องการให้แยกพ่อแม่ออกจากลูกหากลูกมีผลเป็นบวก เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่หากเกิดกรณีที่ลูกไม่สามารถอยู่กับใครได้มีความจำเป็นที่จะต้องให้พ่อแม่ดูแลแต่ก็ต้องสร้างความใจกับพ่อแม่ถึงมาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ก็จะจัดสถานที่ไว้ให้ในพื้นที่ไม่ใช้โรงพยาบาลสนาม เพื่อการดูแลรักษาลูกและป้องกันการติดเชื้อของพ่อแม่

จบ**************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments