(มีคลิป) เชียงใหม่ ไฟป่าเริ่มกลับมา จนท.ผาแดงจับคนลักลอบเข้าป่าล่าสัตว์พร้อมของกลาง

Share This:

เชียงใหม่ ไฟป่าเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศร้อนไร้พายุฤดูร้อนฝนหาย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง อำเภอเชียงดาว ลาดตระเวนพบคนลักลอบเข้าล่าสัตว์และหาของป่าจับตัวได้พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี พบว่าพื้นที่รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเกิดค่ามาตรฐานแล้ว

มาติดตามอ่านและชมคลิปจุดเกิดไฟป่าได้ที่นี่

ศูนย์อำนวยการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานจุดความร้อน hotspot เมื่อวานนี้ ช่วงบ่าย จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน ทั้งหมดจำนวน 31 จุด พบว่าจุดความเกิดขึ้นในอำเภอเวียงแหงจำนวน 9 จุด อำเภอไชยปราการจำนวน 7 จุด และอำเภอเชียงดาวจำนวน 3 จุด เป็นพื้นที่ป่าสงวนแหห่งชาติจำนวน 14 จุด ป่าอนุรักษ์จำนวน 12 จุด เขตสปก.จำนวน 3 จุด และเขตชุมชนและอื่นๆ จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ 9 อำเภอ 15 ตำบล ส่วนมาเช้าวันนี้นจุดความร้อน hotspot ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 (รอบเวลา 01.59 น.) จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน ทั้งหมดจำนวน 7 จุด เป็นอำเภอแม่อายจำนวน 7 จุด อำเภอแม่วางจำนวน 2 จุด ใน 5 อำเภอ 6 ตำบล

นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.2 ฉก.ม.5 นำโดย ร.อ.พัชรพันธุ์ พงศ์พันธ์งาม แจ้งว่าได้ออกตรวจลาดตระเวนพบคนลักลอบเข้าป่าไปเพื่อล่าสัตว์ จำนวน 3 คน รถจักรยานยนต์ 3 คัน หลบหนีไปได้ 2 คน พร้อมรถจักรยานยนต์ 2 คัน สามารถควบคุมตัวไว้ได้ 1 คนพร้อมรถจักรยานยนต์ 1 คัน จึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย เมื่อเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านอรุโณทัย ได้พบชายจำนวน 1 คน สอบถามทราบชื่อภายหลัง ชื่อนายวสันต์ เรืองคำ อายุ 33 ปี ราษฎรบ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ซากเก้งย่าง 1ถุง น้ำหนัก 2.6 กก,ซากอีเห็นย่าง 1 ถุง น้ำหนัก 1.6 กก.และซากไก่ฟ้าหลังขาว 1 ตัว น้ำหนัก 1.5 กก. พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด 8 รายการ ได้แก่ อาวุธปืนลูกซองแบบหักลำ 2 กระบอก,มีดพก 1 เล่ม,วิทยุสื่อสาร 2 เครื่อง,ไฟฉายแบบคาดหัว 4 อัน,ไฟฉายแบบมือถือ 1 อันและรถจักรยานยนต์ 1 คัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ดังนี้

  1. ฐาน ร่วมกัน ล่อ หรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (3),มาตรา 43
  2. ฐาน ร่วมกัน เข้าไปดำเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (6),มาตรา 44
  3. ฐาน ร่วมกัน นำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใดๆ เข้าไป โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19(7) และมาตรา 45
  4. ฐาน ร่วมกัน มีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕62 มาตรา 17,มาตรา 92
  5. ฐาน ร่วมกัน ฝ่าฝืนประกาศอุทยานแห่งชาติผาแดง ฉบับลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตป่าอุทยานแห่งชาติผาแดง
    ได้นำตัวนายวสันต์ เรืองคำ พร้อมของกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.นาหวาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากเครื่องรวจวัดกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 4 จุดของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพื้นที่รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดศาลางกลาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 40 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง จุดกลางเมืองเชียงใหม่ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 34 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จุดบนดอยสุเทพต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและ

จบ**************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments