(มีคลิป)เชียงใหม่ 26 เมย.นี้ ทางผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพร้อมจำหน่ายเมล็ด”กัญชงหรือเฮมพ์”แล้วนะ

Share This:

เชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เตรียมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์กัญชงหรือเฮมพ์ กว่า 5 พันกิโลกรัม เริ่มวันที่ 26 เมษายน 2564 ด้านผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เผยมีผู้สนใจต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วเกือบ 300 ราย ขณะที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้พัฒนาไยกัญชงมาทดลองผลิตเครื่องแต่งกายทหาร ร่วมกับกองทัพเริ่มนำมาตัดทดลองใช้แล้ว มีคุณสมบัติเหมาะนำมาใช้ผลิตเสื้อผ้าโดยเฉพาะระบายความชื้นได้ดี ป้องกันเชื้อราได้ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันรังสียูวีได้ถึง 95%

ฟังเสียงผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าอย่างไรได้ที่นี่

นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เตรียมจำหน่ายเมล็ด กัญชง หรือ เฮมพ์ พืชเศรษฐกิจทางเลือกตัวใหม่ โดยย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เป็นที่สนใจของติดต่อเข้ามากว่า 300 ราย เป็นเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 พันธุ์ คือ RPF1 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงมากกว่า 1,000 เมตร และพันธุ์ RPF3 ที่เหมาะสำหรับปลูกบนพื้นที่สูงระดับ 500-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จำนวน 5,600 กิโลกรัม ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์รับรองสำหรับปลูก เ(Certified seed) จำนวน 3,000 กิโลกรัม และเมล็ดสำหรับบริโภค (Grain) จำนวน 2,600 กิโลกรัม ส่วนราคาจำหน่าย ซึ่งอยู่ระหว่าง 250-750 บาท/กิโลกรัม ซึ่งมีเป้าหมายจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงและสวพส. หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่ดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับสวพส. หน่วยงานของรัฐ และบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคล

มาชมคลิปของเมล้ดพันธุ์กัญชง หรือเฮมพ์ ได้ที่นี่นะ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ หลังจากที่กฏหมายได้อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองกัญชงได้ โดยจะเปิดรับการสั่งซื้อระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 64 – วันที่ 5 พ.ค.64 ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ ทางเว็บไซต์ของ สวพส. ได้ที่ : https://www.hrdi.or.th/

อย่างไรก็ตาม ทางสถานบันฯ ได้ร่วมกับกองทัพบก นำเป็นเส้นใยยาว มาผลิตเครื่องแต่งกายทหาร เบื้องต้นได้ทดลองตัดนำไปใช้ใน 4 กองทัพภาค แต่เป็นการทดลองในเบื้องต้นทำให้ยังมีราคาต้นทุนทุนที่สูง ซึ่งหากผลการทดลองใช้ได้ผลจะมีการต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรม จะทำให้ราคาถูกลกลง จาคุณสมบัติของใยกัญชง มีความยืดหยุ่นสูง ทนทาน แข็งแรง สามารถซึมซับน้ำและระบายความชื้นได้ดี ป้องกันเชื้อราได้ ต้านเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันรังสียูวีได้ถึง 95% และมีเซลลูโลสสูงถึง 87% สามารถใช้ทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มได้ดี

กัญชง หรือ เฮมพ์ กำลังจะก้าวสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ ด้วยคุณค่าและประโยชน์ได้ของทุกส่วน ทั้ง เมล็ด ช่อดอก ใบ ลำต้น เปลือก และเส้นใย ที่สามารถแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและต่อยอดทางธุรกิจได้มากมาย การที่กฏหมายได้เปิดให้สามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้นั้น นับเป็นโอกาสที่เกษตรกรและทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันกัญชงให้เป็นพืชเศรฐกิจได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการปรับปรุงพันธ์และเทคโนโลยีการปลูกให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายขึ้น การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการพัฒนาทางการตลาด และสวพส.ยินดีให้การสนับสนุนเพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนาที่ได้ร่วมกับโครงการหลวง และหน่วยงานต่างๆ บุกเบิกและดำเนินการมากว่า 15 ปี

จบ*************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments