(มีคลิป) เชียงใหม่ ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์รพ.นครพิงค์ที่คงทำงานกันอย่างหนัก

Share This:

เชียงใหม่ ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์รพ.นครพิงค์ที่คงทำงานกันอย่างหนักดูแลผู้ป่วยอาการหนัก ซึ่งมีผู้ป่วยที่อาการรุนแรง 15 ราย มีผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤต 12 ราย และมีผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึง 9 ราย สถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในรพ.นครพิงค์ยังคงหนักหนาสาหัส

มาชมภาพประกอบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.นครพิงค์

  จากสถานการณ์ของโรคโควิดในจ.เชียงใหม่ ที่ยังมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกือบทะลุ 3,000 รายแล้วในวันนี้ ในขณะที่ผู้ป่วยหลายรายที่มีอาการไม่หนักมากในช่วงเริ่มแรก ที่ให้การรักษาที่รพ.สนามและรพ.ชุมชนต่างๆ เริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้น รพ.นครพิงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยหนัก จึงต้องรับผู้ป่วยหนักที่ส่งมาจากรพ.ต่างๆทั่วเชียงใหม่ รวมไปถึงผู้ป่วยที่จำเป็นต้องทำผ่าตัด เช่น กรณีผู้ป่วยโควิดมีอาการแท้งที่ต้องขูดมดลูก จนถึงกรณีล่าสุดที่ผู้ป่วยโควิดต้องผ่าตัดคลอด ทำให้ขณะนี้ รพ.นครพิงค์ต้องใช้งานห้องความดันลบ ทั้ง 43 ห้อง  อย่างเต็มศักยภาพ
    นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง(สีส้ม) และวิกฤต(สีแดง) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้รพ.นครพิงค์มีผู้ป่วยที่อาการรุนแรง 15 ราย มีผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤต 12 ราย และมีผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจถึง 9 ราย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ มีความซับซ้อนในการดูแล ต้องใช้ทั้งกำลังคนและ ทรัพยากรเครื่องมือต่างๆ เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้ออกซิเจนแบบ high flow รวมถึงอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยหนักที่รพ.ต้องดูแล


ในสถานการณ์เช่นนี้ รพ.นครพิงค์ต้องขอขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน สิ่งของ อาหาร หรือเครื่องมือทางการแพทย์ รวมไปถึงกำลังใจที่ทุกท่านส่งผ่านมาตามช่องทางต่างๆ และที่สำคัญยิ่งก็คือการที่ทุกท่านดูแลตนเอง ไม่ให้เจ็บป่วย รพ.นครพิงค์จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลนครพิงค์
จบ*************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments