(มีคลิป) เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่เข้มเข้าติดต่อต้องสวมหน้ากาก 100 % ฝ่าฝืนมีโทษตามคกก.โรคติดต่อ

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่งเชีงใหม่เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดควิด-19 ต้องสวมหน้ากาก 100 % ตามมาตรการคกก.โรคติดต่อจังหวัดโทษจับปรับทันที เปิดให้บริการมาต่อภาษีขอต่อใบขับขี่ คัดกรองก่อนเข้าภายในสำนักงาน นำฉากปิดกั้นเจ้าหน้าที่และประชาชน ต้องล้างเจลก่อนสัมผัสเงินส่งเอกสาร สำหรับผู้มาติดต่อรอญาติจจัดสถานที่ด้านนอกรองรับเพื่อลดความแออัด นั่งเว้นระยะห่าง นำจนท.ตรวจหาเชื้อไร้โควิด-19 ทุกคน

มาติดตามชมคลิปได้ที่นี่


นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เพิ่มมาตรการเข้มตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุข ของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่และสาขาอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แตง อำเภอฝาง และสาขาตำบลหนองหอย ให้ดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางมาติดต่อย่างเข้ม ต้องสวมหน้ากาก 100 % ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ หากฝ่าฝนเจ้หน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายทันที ที่สำคัญต้องผ่านการลงไทยชนะ หรือ ลงชื่อเบอร์โทรทุกคน ตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจล หรือจุดล้างมือด้วยน้ำ ก่อนเข้าไป เว้นระยะห่าง ไม่ว่าจะมานั่งรอ หรือยืนรอเพื่อชำระเงิน นอกจากนี้นำฉากมาพลาสติกมาปิดกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มาติดและต้องล้างมือด้วยเจลที่หน้าเจ้าหน้าที่ก่อนจะยืนเอกสารหรือเงินเพื่อชำระ หรือจะใช้การโอนผ่านคิวอาร์โค้ดเพื่อลดการสัมผัส

อย่างไรก็ตามภายในจะจัดเก้าอี้เว้นระยะห่างแล้ว สำหรับญาติที่เดินทางมาด้วยจะขอให้นั่งพักรอด้านนอก เพื่อลดความแออัดในการเข้าไปสู้ภายในอาคารสำนักงาน ซึ่งตอนนี้ สามารถดำเนินการเฉพาะชำระภาษีรถ การขอต่อใบอนุญาตจากผู้ที่ผ่านการอบรมจากเว็ป จะไม่มีการอบรมภายในโดยเด็ดขาดตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก รวมไปถึงการอบรมเพื่อขอทำใบอนุญาตใหม่ นอกจากนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อแม้แต่รายเดียว


จบ************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments