(มีคลิป) เชียงใหม่ ผอ.สทนช.ภาค 1 คาดหน้าฝนปีนี้ที่ไหนจะเสี่ยงฝนทิ้งที่ไหนจะน้ำท่วม

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.สทนช.ภาค 1 คาดพื้นเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนของ 14 จังหวัดภาคเหนือจะเริ่มช่วงระหว่าง พ.ค.-ก.ค.64 พบว่ามีเสี่ยง 10 จังหวัด 48 อำเภอ 231 ตำบล ส่วนพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยทั้ง 14 จังหวัด ระหว่าง เม.ย.-ก.ย.64 ซึ่งจากการเตรียมพร้อมตั้งแต่การคาดการณ์กำหนดมาตรการ 10 มาตราการ รองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2564 เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้อย่างแน่นอน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบ จาก ครม.

มาติดตามฟังเสียง ผอ.สทนช.ภาค 1 ได้ที่นี่

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 หรือ สทนช.ภาค 1 กล่าวว่า จากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำฤดูฝน ปี 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ภาคเหนือ 14 จังหวัด 6 ลุ่มน้ำ ได้แยกข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ออกมาเป็นรายจังหวัดแล้วทั้ง 14 จังหวัด ซึ่งสามารถสรุปออกได้ดังนี้การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ระหว่าง พ.ค.-ก.ค.64 มีพื้นที่เสี่ยง 10 จังหวัด 48 อำเภอ 231 ตำบล แยกเป็น จ.กำแพงเพชร 1 อำเภอ 2 ตำบล , จ.เชียงราย 1 อำเภอ 4 ตำบล , จ.เชียงใหม่ 10อำเภอ 50 ตำบล , จ.น่าน 3 อำเภอ 10 ตำบล , จ.พะเยา 5 อำเภอ 34 ตำบล , จ.พิจิตร 6 อำเภอ 26 ตำบล , จ.พิษณุโลก 4 อำเภอ 16 ตำบล , จ.แพร่ 7 อำเภอ 47 ตำบล , จ.ลำปาง 5 อำเภอ 25ตำบล , จ.อุตรดิตถ์ 6 อำเภอ 17 ตำบล

การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วง ระหว่าง เม.ย.-ก.ย.64 มีพื้นที่เสี่ยง 14 จังหวัด 136 อำเภอ 636 ตำบล แยกเป็น จ.กำแพงเพชร 4 อำเภอ 11 ตำบล , จ.เชียงราย 18 อำเภอ 75 ตำบล , จ.เชียงใหม่ 19 อำเภอ 59 ตำบล , จ.น่าน 13 อำเภอ 67 ตำบล , จ.พะเยา 7 อำเภอ 36 ตำบล , จ.พิจิตร 12 อำเภอ 60 ตำบล , จ.พิษณุโลก 9 อำเภอ 48 ตำบล , จ.แพร่ 7 อำเภอ 30 ตำบล , จ.ลำปาง12 อำเภอ 36 ตำบล , จ.อุตรดิตถ์ 8 อำเภอ 46 ตำบล , จ.ตาก 9 อำเภอ 52 ตำบล , จ.แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 44 ตำบล , จ.ลำพูล 3 อำเภอ 3 ตำบล , จ.สุโขทัย 8 อำภอ 69 ตำบล

มาชมคลิปประกอบข่าวต่อได้ที่นี่

อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ซึ่งมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เป็นประธานอำนวยการได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ กำหนดมาตรการ 10 มาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2564 ประกอบด้วย
1) คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง
2) การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก
3) ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์ การบริหารจัดการน้ำ ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ -กลาง และเขื่อนระบายน้ำ
4) ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน
5) ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ
6) ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา
7) เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง
8) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ
9) สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์
10) ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย
ซึ่งจากการเตรียมพร้อมตั้งแต่การคาดการณ์ การประเมิน ไปจนถึงการกำหนดมาตรการรองรับ กอนช. จึงมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2564 เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้อย่างแน่นอน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอขอความเห็นชอบ จาก ครม.


จบ***************************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments