(มีคลิป) เชียงใหม่ ช่วงนี้โควิด-ระบาดหนัก ต่อภาษีรถออนไลน์ได้นะปลอดภัยส่งถึงบ้าน

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่ ฝากถึงประชาชนต่อภาษีผ่านทางออนไลน์ได้ ช่วงนี้เกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 ยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หยุดเชื้ออยุ่กับบ้านลดการแพร่ระบาดได้ในระยะนี้

มาชมคลิปประกอบภาพข่าวได้ที่นี่นะ

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าหลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ทางกรมการขนส่งได้งดการขอรับทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่และการอบรมลงไป แต่หลังจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการแพร่ระบาดต่อเนื่องจำนวนมาก เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม มีหลายมาตรการออกมาเพื่อควบคุมเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงขอให้ประชาชนที่ต้องการมาต่อภาษีรถทุกชนิด ขณะนี้สามารถดำเนินการต่อผ่านออนไลน์ได้ ง่ายอยู่ที่บ้าน หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมภาษีที่ต่อแล้วไปยังไปรษณีย์ถึงบ้านได้ง่ายสะดวกปลอดภัย หากเดินทางมาดำเนินการยังสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และสาขาจอมทอง แม่แตง ฝาง และสาขาหนองหอยจะมีแบบบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)

สำหรับวิธีการยื่นชำระภาษีรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ตมีขั้นตอน เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
ลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (สำหรับสมาชิกใหม่) Log-in เข้าสู่ระบบ ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี ที่เมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เพื่อลงทะเบียนรถ แล้วยื่นชำระภาษี กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535(กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน) หรือสามารถซื้อพ.ร.บ. ได้จากระบบ เลือกช่องทางการชำระเงินเพียง 1 ช่องทาง ได้แก่ ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร/สถาบันการเงิน) , ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , Master Card)โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ให้บริการรับตัดบัตร , ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ตู้ ATM หรือ Applicationของธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วนกรณีชำระเงินยังไม่สำเร็จ/ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผล การชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน” สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินการยื่นชำระภาษี สถานะการจัดส่งเอกสาร หมายเลข EMS เลขกรมธรรม์ หรือปัญหาจากการยื่นชำระ ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน”นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน โดยคลิกที่ ปุ่มเครื่องหมายพิมพ์ จะแสดงรายละเอียดการชำระเงินเป็นราย Reference


กรมการขนส่งทางบก จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่ง เจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปปรับบันทึกรายการชำระภาษีได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขา ทั่วประเทศ


จบ*******************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments