(มีคลิป) เชียงใหม่ ศปก.ควบคุมโรคอ.เมืองและขนส่ง เฝ้าจับตาหนีกทม.เข้าชม.

Share This:

เชียงใหม่ ศปก.ควบคุมโรคอำเภอเมืองรวมกับขนส่งเชียงใหม่จับตาปชช.หนีกทม.มาเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่คุ้มเข้มการเดินทางโดยรถสาธารณะ หลังมีกระแสข่าวจะมีการเดินทางของประชาชนจากกรุงเทพเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากพื้นที่กรุงเทพมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ขาดตรวจหาเชื้อต้องใช้เวลานานจึงหันมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจหาเชื้อได้รวดเร็วขึ้น

มาชมคลิปต่อไที่นี่

เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเข้มของประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เน้นทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรอง มาตรการควบคุมการเดินทางของประชาชน มีการปรับระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ข้อ ให้ผู้ที่เดินทางมายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน “(M-CHANA” กรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเดชัน “CM-CHANA” ได้ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม. 1 / ชม. 2 อย่างเคร่งครัด

เพื่อดำเนินการตรวจสอบจำนวนของประชาชนว่ามีการเดินทางเข้ามามากผิดปกติหรือไม่ หลังจากมีกระแสข่าวจะมีประชาชนจากกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด หลังจากกรุงเทพมหานครมีการแพร่ระบาดอย่างหนัก การตรวจหาเชื้อต่างๆ ทำได้ช้า มีไม่เพียงพอทำให้ต้องการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอตรวจหาเชื้อ ได้สะดวกรวดเร็วกว่าของกรุงเทพมหานคร มีการตรวจคัดกรองตามาตรอยางเคร่งครัด หากพบมีการเดินทางเข้ามามากอย่างผิดปกติ ในการควบคุมป้องกันการเข้ามาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลดลงต่อเนื่อง


จบ****************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments