(มีคลิป) เชียงใหม่ ลีลากำนันหนุ่มป่าแดด ดีเจเปิดเพลงปลุกใจเชิญชวนชาวบ้านมาลงทะเบียนฉีดวัคซีน

Share This:

เชียงใหม่ กำนันตำบลป่าแดดเป็นดีเจเปิดเพลงปลุกใจให้ชาวบ้านฟังก่อนเชิญชวนมาลงทะเบียนจองฉีดวันซีนอำนวยความสะดวกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลป่าแดด มีกว่า 3,500 ราย แต่มีประชากรกว่า 2 หมื่นคน ได้นำผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. และเทสบาลตำบลป่าแดด เข้าตรวจสุขภาพ และรับจองคิวเพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรค หยอกล้อผ่านเฟซส่วนตัว มาแล้วๆ คนเฒ่าเรามาลงทะเบียนจองวัคซีน ..กลัวกำนัน ไม่พาไปดู ฮิปโปยิ้มได้ บางคนอยากไปเที่ยวทะเลด้วย …กำนันแถมให้.. จะพาไปดูคิงคอง

มาฟังเสียงกำนันก่อนเชิญลูกบ้านมาลงทะเบียนได้ที่นี่

นายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเสียงตามสายเพื่อเชิญชวนให้กับผู้สูงอายุเกิน 60 ปี และผู้ป่วย 7 โรค นำผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต และเทศบาลตำบลป่าแดด เข้ามาอำนวยความสะดวกในการตรวจสุขภาพความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายในตำบลป่าแดดมีประมาณ 3,500 กว่าราย ที่ทางรัฐบาลได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม การจองผ่านรพ.สต. เพื่อให้ความมันใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 โรค ช่วยจองฉีดวัคซีนให้พร้อมดูแลสุขภาพความพร้อม ก่อนจะลงพื้นทีในตำบลมีจำนวน 13 หมู่บ้าน ตำบลป่าแดดแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย ,หมู่ 2 บ้านป่าพร้าวนอก,หมู่ 3 บ้านป่าแดดเหนือ,หมู่ 4 บ้านดอนชัย,หมู่ 5 บ้านท่าใหม่อิ,หมู่ 6 บ้านวังสิงห์คำ,หมู่ 7 บ้านป่าแดดใต้,หมู่ 8 บ้านเกาะกลาง,หมู่ 9 บ้านแม่ข่าใต้,หมู่ 10 บ้านอมรนิเวศน์,หมู่ 11 บ้านน้ำบ่อเย็น,หมู่ 12 บ้านร้องเรือคำ และหมู่ 13 บ้านป่าแดดกลาง

มาชมคลิปการลงพื้นที่ของผญบ.,อสม.รพ.สต.และทต.ป่าแดด

อย่างไรก็ตามวันนี้ได้เริ่ม 3 หมู่บ้าน ให้บรรดาบุตรหลานนำผู้สูงอายุตลอดจนผู้ป่วย 7 โรค มาลงทะเบียนได้ที่ทำการกำนันตำบลป่าแดด นำบัตรประชาชนเข้ามา ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ค่อยให้คำแนะนำ เบื้องต้นว่างเป็าหมายไว้ 500 คน ก่อนจะเริ่มทะยอยไปตามพื้นที่ต่างๆให้ครบ 13 หมู่บ้าน พร้อมให้ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. และเทศบาลตำบลป่าแดดร่วมกันลงไปตามบ้านเรือนเพื่อให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านทุกครัวเรือนถึงผลดีของการฉีดวัคซีน

นอกจากนี้ยังมีการหยอกล้อผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า คนเฒ่าคนใดไม่มาลงทะเบียนวัคซีน พรุ่งนี้กำนันจะประกาศ เสียงตามสาย ตี4 เน้อ..ปีหน้า ก็ไม่พาไปแอ่ว สวนสัตว์ตอนนี้ ฮิปโป ยิ้มได้ละนะ มาแล้วๆ คนเฒ่าเรามาลงทะเบียนจองวัคซีน ..กลัวกำนัน ไม่พาไปดู ฮิปโปยิ้มได้ บางคนอยากไปเที่ยวทะเลด้วย …กำนันแถมให้.. จะพาไปดูคิงคอง

จบ*********************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments