(มีคลิป) เชียงใหม่ สุดยอดจริงๆ “ป่าแดด”ตำบลเดียวในจังหวัดคนเฒ่าจองฉีดวัคซีนเกินเป้าหมาย “116 %”

Share This:

เชียงใหม่ ตำบลป่าแดดทำสถิติยอดผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคลงทะเบียนมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้สูงอายุเกิน 100 % ส่วนกลุ่มเสี่ยง 7 โรคได้เกินกว่า 200% จากประชาชนในพื้นที่ เกินเป้าหมายที่ว่างไว้ กำนันป่าแดดเผยจากความร่วมมือทุกภาคส่วนการทำงานเชิงรุกทำให้ประชากรในพื้นที่มาลงทะเบียนร่วมไปถึงประชาชนจากนอกพื้นที่ก็มาขอลงทะเบียนด้วย ผู้สูงอายุจะได้ไปดูฮิปโปและเที่ยวทะเลแล้ว

มาชมคลิปการลงพื้นที่และเปิดรับลงทะเบียนตำบลป่าแดดได้ที่นี่

อีกหนึ่งตำบลที่ประสบความสำเร็จ ในการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่มาลงทะเบียนของผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลที่ต้องการให้ได้ฉีดวัคซีน ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้ นายวีระชัย ไชยมงคล กำนันตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากความสำเร็จที่ประชาชนตามเป้าหมายได้มาลงทะเบียนเกินจากที่วางไว้ จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ยอดของประชาชนผู้สูงอายุ 60 ปีและกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้มาลงทะเบียนรวมแล้ว 3,700 กว่าราย จาก 4,964 รายคิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนการลงทะเบียนของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จากเป้าหมาย 2,200 ราย มาลงทะเบียน 2,500 กว่าราย คิดเป็นร้อยละ 116 ส่วนกลุ่มเสี่ยง 7 โรค 400 กว่ามาลงทะเบียน 1,078 รายคิดเป็นร้อยละ 240 ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่วางเป็นตำบลอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการมาลงทะเบียนมากที่สุด ส่วนการเขียนผ่านเฟซบุ๊คนั้นเป็นการหยอกล้อว่าคนเฒ่าอยากไปดูฮิปโปยิ้มได้แล้วก็เพื่อให้มีการผ่อนคลาย ล้อเล่นกับผู้ใหญ่ในพื้นที่เท่านั้น แต่ก็ถือว่าได้ผลจริงๆ

มาฟังเสียงกำนันตำบลป่าแดดทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ

กำนันตำบลป่าแดดกล่าวว่าเพราะรวมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. รพ.สต. และเทศบาลตำบลป่าแดด ตลอดจนห้างร้านต่างๆ ได้ช่วยกัน ทั้งลงพื้นที่ทำความเข้าใจให้กับทุกคนทราบ อำนวยความสะดวกช่วยลงทะเบียนให้ อย่างการตั้งเต้นท์ ริมถนนใจกลางตำบล มีประชาชนจกาอำเภออื่นที่ใช้เส้นทางก็มาแวะขอลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ ซึ่งวันนี้รับลงเป็นวันสุดท้าย ถือว่าเป็นควาสำเร็จของทุกคนในตำบลป่าแดดที่มาลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันการเจ็บป่วยหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19นอกจากนี้มีรายชื่อประชากรอีกบางส่วนเป็นข้าราชการ เจ้าของบ้านที่มาซื้อไว้แต่อยู่ต่างจังหวัด ทำให้ยอดการลงทะเบียนจริงไม่ถึง 100 % อาจะมีชื่อทะเบียนแต่ตัวไปทำงานต่างจังหวัดอาศียอยู่ที่อื่นก็มี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ชาวเชียงใหม่ทุกคนเชื่อมั่น มาลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิดให้ครอบคลุม 70 % ตามเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่


จบ***************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments