(มีคลิป) เชียงใหม่ ฝนปีนี้ดีขึ้น ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ขอเก็บก่อนน้ำเข้าเขื่อนทุกขนาด

Share This:

เชียงใหม่ ผอ.ชลประทานเชียงใหม่เร่งกักเก็บน้ำเข้าเขื่อนใหญ่ กลางและเล็ก เผยปีนี้น้ำดีเขื่อนทุกขนาดเริ่มกักเก็บน้ำ ส่วนเกษตรกรเพาะปลูกยังคงต้องใช้น้ำฝนน้ำท่าเป็นหลักขอให้เริ่มช่วงเดือนสิงหาคมมีฝนตกสม่ำเสมอโดยเฉพาะการทำนาจะได้มีไม่เกิดฝนทิ้งช่วงปลายเดือยมิย. – กค. ขณะนี้ ใช้ประตูระบายฝายทดน้ำผันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรให้กักเก็บน้ำใช้เพาะปลูก คาดปีนี้มีพายุฤดูร้อนเข้ามา 2-3 ลูกช่วยเพิ่มน้ำในเขื่อนต่างๆ

มาติดตามฟังเสียงผอ.ชป.ได้ที่นี่

นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าสถานการณ์น้ำในห้วงฤดูฝนปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ของเขื่อนขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่องแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง เขื่อแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด อ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 13 แห่ง และขนาดเล็กกว่า 100 แห่ง ได้หยุดส่งน้ำทำการกักเก็บน้ำเข้าเขื่อนต่างๆไว้แล้วมีปริมาณร้อยละ 29-30 เป็นปริมาณน้ำในห้วงต้นฤดูฝน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพราะช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ระบายน้ำช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเพาะปลูก ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งแต่ต้นปีมีน้ำไหลเข้าเขื่อนแล้ว 10 ล้าน ลบ.ม. หากเทียบกับปี 2563 ในห้วงเดียวกันมีน้ำไหลเข้าเพียง 6 ล้าน ลบ.ม. หากเทียบกับปี 2562 แล้วมีน้ำไหลเข้าเท่ากับปี 2564 ส่วนเขื่อนแม่ก่วงมีน้ำไหลเข้าแล้ว 19 ล้าน ลบ.ม. เทียบให้ห้งเดียวกันปี 2563 มีน้ำไหลเข้า 13 ล้าน ลบ.ม. แต่เป้นปี 2562 มีน้ำไหลเข้า 22 ล้าน ลบ.ม.

มาชมคลิปประตูระบายน้ำป่าแดดประกอบข่าวได้ที่นี่

อย่างไรก็ตามในปีนี้ยังคงให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกในช่วงต้นเน้นการใช้น้ำท่าน้ำฝนเป็นหลัก ส่วนชลประทานเชียงใหม่ใช้เครื่องมือที่มีอย่างประตูระบายน้ำ ฝายทดน้ำต่างๆ ทำการผันน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อใช้การเพาะปลูกและทำการกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองให้ได้มากที่สุด ส่วนในปีนี้ขอให้เกษตรกรและชาวนาเริ่มทำนาราวเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเพาะปริมาณฝนจะตกสม่ำเสมอ เพราะช่วงเดือนมิถันายนและกรกฎาคมจะเกิดฝนทิ้งช่วงอาจเกิดผลกระทบได้ ในปนี้อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการณ์ว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาประมาณ 2- 3 ลูกจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนซึ่งทางชลประทานเชียงใหม่จะกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อในการบริหารจัการน้ำในห้วงฤดูแล้งของปี 2564 – 2565

จบ***************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments