(มีคลิป) เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่พร้อมเปิดสอบใบขับขี่ใหม่แล้ว จัดมาตรเข้ม”การ์ดไม่ตก”

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่พร้อมทำใบขับขี่ใหม่แต่อยู่ภายใต้มาตรการเข้มรอบละ 50 จัดจุดพักรอไว้สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อลดความแออัดลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงผู้ติดเชื้อจะมีน้อยลงก็ตามเพื่อประมาทการ์ดไม่ตก จัดทางเข้า-ออก ต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ สแกนไทยชนะและลงชื่อทุกคน สวมหน้ากากไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนั่งรอ เว้นระยะห่าง จัดเจลและน้ำล้างมือ

ติดตามชมคลิปความพร้อมเปิดสอบใบอนุญาตขับขี่ใหม่ขนส่งแม่เหียะ

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากมาตรการผ่อนคลายให้สามารถดำเนินการเปิดสอบใบอนุญาตขับขี่รถวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ที่ได้จองคิวไว้ในห้วงที่ปิดให้บริการไปนับพันคน ส่วนผู้ที่จะจองคิวทำใบอนุญาตใหม่ตจะสามารถลงได้อีกครั้งเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งขอให้คนจองคิวตกค้างมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยน้อยลงแล้วก็ตาม เพื่อเป็นการไม่ประมาทการ์ดไม่ตก ลดการติดเชื้่อแพร่ระบาด

จึงได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19อย่างเคร่ครัดกำหนดให้เจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการทุกคนปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด, จัดตั้งเต็นท์สำหรับเป็นที่พักคอยของประชาชนผู้มาติดต่อและผู้ติดตาม ไม่ให้เกิดความแออัดภายในอาคาร จัดฉากกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้มาติดตต่อ ซึ่งจะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำประชาชนก่อนเข้ามาติดต่อดำเนินงานภายในอาคารและให้เฉพาะผู้มาติดต่อเข้าไป ส่วนผู้ติดตามให้นั่งพักค่อยด้านนอกเต็นท์ไว้จัด ซึ่งจะมีที่นั่งเว้นระยะห่าง อากาศถ่ายเท ,จัดให้มีจุดคัดกรองทางเข้าออกด้านเดียว ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้มาติดต่อบริเวณด้านหน้าอาคาร ประชาชนที่มาใช้บริการทุกคนต้องสแกน QR Code “ไทยชนะ” ทุกครั้งหรือลงชื่อพร้อมเบอร์โทร ส่วนผู้มาติดต่อทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยไม่ว่าจะเข้าไปด้านในอาคาร หรือนั่งพักค่อยก็ตาม ต้องเว้นระยะห่างในการนั่งรอติดต่อ กำหนดจุดยืนรอรับบริการของผู้มาติดต่อ จัดแอลกอฮอล์และ เจล ไว้บริการล้างมือก่อนทำธุรกรรมและหลัง พร้อมดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

จบ******************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments