(มีคลิป) เชียงใหม่ จะอีกปีที่จะได้เห็นของจริงแบบนี้ ปลียอด-ฉัตรทองคำ องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ

Share This:

เชียงใหม่ ครั้งแรกที่ได้เห็นปลียอด-ฉัตรทองคำ องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ ให้แล้วเสร็จใน 40 วัน ราวกลางเดือนกรกฎาคม 7 วันสุดท้ายจะประกอบพิธีอบรมสมโภชจนถึงวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โครงการบูรณะพระบรมธาตุดอยสุเทพครั้งนี้มีพุทธบริษัท ศรัทธาประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แจ้งความจำนงบริจาคทองคำบริสุทธิ์ และปัจจัย

มาชมคลิปต่อได้ที่นี่

ขณะนี้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ เร่งดำเนินการบูรณะปิดทององค์พระธาตุทั้งองค์ และหุ้มทองคำแท้ปลียอด-ฉัตรทองคำ องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ ให้แล้วเสร็จใน 40 วัน ราวกลางเดือนกรกฎาคม 7 วันสุดท้ายจะประกอบพิธีอบรมสมโภชจนถึงวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โครงการบูรณะพระบรมธาตุดอยสุเทพครั้งนี้มีพุทธบริษัท ศรัทธาประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แจ้งความจำนงบริจาคทองคำบริสุทธิ์ และปัจจัยเพื่อเสริมเพิ่มความมั่นคงของปลียอด และฉัตรบนพระบรมธาตุให้มั่นคงสวยงาม เป็นจำนวนมาก เช่นพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที (พระนักเทศน์ธรรมาสน์ทอง)ได้ปวารณาถวายทองคำบริสุทธิ์ไว้เป็นเบื้องต้น เกือบ 10 กิโลกรัม พระครูไพศาลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดประชาพินิจ ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะศิษย์และญาติโยม ร่วมจิตพร้อมใจน้อมถวายทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เนื่องด้วยพระธาตุดอยสุเทพเป็นสถานที่ที่ศรัทธาประชาชนเคารพบูชา ซึ่งการบูรณะพระบรมธาตุกำลังดำเนินไป โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 40 วัน คือให้เสร็จให้ทันเพื่อสมโภชในวันเข้าพรรษานี้

การบูรณะพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ โดยองค์พระบรมธาตุปิดด้วยทองคำเปลวโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) เจ้าอาวาสวัดวัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครและคณะ รับเป็นเจ้าทั้งหมด และได้ดำเนินการปิดทองกันทั้งเช้าค่ำ เริ่มตั้งแต่ฐานล่างขึ้นไป โดยฐานล่างตอนนี้เสร็จแล้ว 2 ด้าน ส่วนปลียอดและฉัตรนั้นจะหุ้มและทำด้วยทองคำแท้ ซึ่งช่างทองได้บรรจงตีและฉลุทองด้วยความปราณีต ซึ่งส่วนนี้ยังขาดทองคำอีกจำนวนหนึ่ง โดยใบฉัตรทองคำและปลียอดทองคำพระบรมธาตุดอยสุเทพนี้ช่างทองได้ออกแบบและบรรจงฉลุไว้อย่างปราณีตเพื่อเป็นมรดกไว้ในบวรพระพุทธศาสนา

ปลียอดพระบรมธาตุต้องใช้ทองคำ 8,146.2 กรัม หรือประมาณ 540 บาท ตอนนี้มีทองคำครบแล้ว

 • ฉัตรทองคำ ต้องใช้ทองคำจำนวน 6,513.2 กรัม หรือประมาณ 430 บาท
  โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ชั้นที่ 1 บนสุด ใช้ทอง376.96 กรัม = 24.8 บาท (ขาดทองคำ)
  ชั้นที่ 2 ใช้ทองคำ 623.2 กรัม=41 บาท (ขาดทองคำ)
  ชั้นที่ 3 ใช้ทองคำ 934.8 กรัม=61.5 บาท (ขาดทองคำ)
  ชั้นที่ 4 ใช้ทองคำ 1805.76 กรัม=118.8 บาท (1 กิโล 8 ขีดกว่า) (มีครบแล้ว)
  ชั้นที่ 5 ใช้ทองคำ 2772.48 กรัม=182.4 บาทหรือ(2กิโล7 ขีดกว่า) (ขาดทองคำ 100 กรับ หรือ 6.50 บาท)
  รวมแล้วยังขาดทองคำอีกประมารณ 2 กก.หรือ 130 บาท

เชิญชวนท่านผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อได้ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารหรือบริจาคผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร” ธ.กรุงไทย เลขที่ 549-0-26772-0 หริอ ธ.กสิกรไทย เลขที่ 032-1-76792-3
จบ**************************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments