(มีคลิป) เชียงใหม่ ใจสู้หรือเปล่า พยาบาลทหาร”สาว” ค่ายกาวิละ มทบ.33 ฝึกกู้ภัยแนวดิ่ง

Share This:

เชียงใหม่ พยาบาลทหารสาวร่วมฝึกกู้ภัยทางดิ่ง ของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบจัดการซ้อมแผนการช่วยเหลือจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องจักรหนัก กำลลังพลจากหน่วยงานต่างๆกว่า 300 นาย พร้อมทีมแพทย์และกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงฤดูฝน 2564 นี้ ขอให้กำลังพลดูแลสุขภาพให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง การศึกษาตรวจสอบข้อมูลทำการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยก่อนจะเดินทางเข้าไปเพื่อลอการบาดเจ็บและเสียชีวิต

มาติดตามชมคลิปได้ที่นี่

หน่วยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนในห้วงฤดูฝน 2564 กรณีเกิดเกตุอุกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าทีทุกหน่วยที่ พล.ต.จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ได้ตรวจความพร้อมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยขึ้นตรงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33 กองพลทหารราบที่ 7 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และ เทศบาลนครเชียงใหม่ รวมจำนวน 13 หน่วยงาน กำลังพลจำนวน 300 นาย ได้ทำการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือทางบกและในน้ำ จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องจักรเบา กลางและหนัก เรือยาง เรือลำเลียง เตรียมความพร้อมไว้ 24 ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันทีมแพทย์และพยาบาลสนามของโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้ร่วมฝึกแผนกู้ภัยโดยพยาบาลทหารสาวได้เข้าร่วมฝึกด้วยการกู้ภัยทางดิ่ง ที่ไม่แพ้ผู้ชาย ใจสู้ฝึกซ้อมเตรียความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในห้วงเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ผบ.มทบ.33 ได้เน้นย้ำต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ให้หน่วยได้มีการ ติดตามเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัย ในพื้นที่อำเภอที่หน่วยรับผิดชอบ และให้มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่รวมทั้ง อปท.ตั้งแต่ยามปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติก็ให้จัดกำลังเข้าให้การช่วยเหลือในทันที พร้อมให้มีการดูแลกำลังพลมีสภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ตรวจสอบสุขภาพ ให้มีความพร้อมทั้งทำการศึกษาตรวจสอบข้อมูลทำการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยก่อนจะเดินทางเข้าไปเพื่อลอการบาดเจ็บและเสียชีวิต

จบ/////////////////////////////ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์
0919191969/0919191998

Comments

comments