(มีคลิป) เชียงใหม่ จองคิวฉีดวัคซีนยาวเหยียดผ่าน”ก๋ำแปงเวียง” ไปส่องดูคิวไร้วี่แวว”จ่อ เลื่อน Chiangmai Sand Box”

Share This:

เชียงใหม่ จองฉีดวัคซีนผ่านเว็บก๋ำแปงเวียง ยอดจองกว่า 3 แสน คนที่จองไว้ยังไม่ได้คิวจองทั้ 25 อำเภอ พบอำเภอแม่ริมจองมากที่สุด 8 หมื่นกว่า รองลงมาอำเภอเมือง 6 หมื่นกว่าคน และอำเภอสันทรายกว่า 18,000 ราย สำนักงานสาธารณสุข รายงานวันนี้ ใกล้เปิด Chiangmai Sand Box ประชากรเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 1,200,000 คน ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนจำนวน 816,212 คิดเป็นร้อยละ 68 ฉีดไปแล้ว ผู้รับวัคซีนแล้ว 213,668 คน

ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปตรวจสอบยัง เว็บไซด์” ก๋ำแปงเวียง” หรือ https://www.chiangmaihealth.go.th/wallofcm/ เป็นเว็บหลักของจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ประชาชนาวเชียงใหม่ จองคิวฉีดวัคซีนที่นำมารวบร่วมข้อมูลไว้ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดวันนี้ สรุปยอดฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ฉีดแล้วทั้งหมด 302,108 โดส ,ผู้รับวัคซีนแล้ว 213,604 คน แยกเป็นAstraZeneca 106,806 โดส ,Sinovac 195,302 โดส สรุปยอดจองระบบ “ก๋ำแปงเวียง” ยอดจองทั้งหมด 327,895 ราย ส่วนการรอคิวฉีด 296,242 ราย ยังไม่มีการเรียกคิว

อย่างไรก็ตาม เหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันเพื่อเตรียมเปิดเมืองเชียงใหม่ Chiangmai Sand Box โดยจะให้ประชากรในพื้นที่ทั้ง 4 อำเภอนี้ นำร่องในพื้นที่ 4 อำเภอ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง และอำเภอดอยเต่า จากการตรวจสอบการจองฉีดวัคซีน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จอง 65,764 ราย อำเภอแม่ริมจอง 82,499 ราย อำเภอแม่แตงจอง 12,231 รายและอำเภอดอยเต่าจอง 6,773 ราย ยังไม่ได้คิวฉีด หากรวมกันทั้ง 4 อำเภอ จำนวนการจองทั้งหมด ราย 167,267 ราย ซึ่งประชาชนต้องได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ Chiangmai Sand Box ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และในพื้นที่อื่นๆ อีก 21 อำเภอจะต้องได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใน 15 ตุลาคม 2564 และคาดว่าในช่วง 5 เดือนสุดท้ายของปี 2564 จะสามารถเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 100,000 – 600,000 คน และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ได้กว่า 27,116 ล้านบาท แต่ตอนนี้การฉีดวัคซีนยังไม่ถึงครึ่งจากเป้าหมายคาดจะต้องเลื่อนออกไปเพราะการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้


ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments