(มีคลิป) เชียงใหม่ “สาธุ” ใครอยากชมส่วน “ปลียอดฉัตรทองคำ” องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ

Share This:

เชียงใหม่ หาชมยาก กี่ร้อยปีจะได้เห็น “ส่วนปลียอดฉัตรทองคำ ” สล่า หรือช่างตีฉลุลวดลาย เตรียมอัญเชิญขึ้นประดับองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ วันพรุ่งนี้ ส่วนปลียอดและฉัตรนั้นจะหุ้มและทำด้วยทองคำแท้ ซึ่งช่างทองได้บรรจงตีและฉลุทองด้วยความปราณีตเพื่อเป็นมรดกไว้ในบวรพระพุทธศาสนา

ติดตามอ่านและชมคลิปการฉลุลวดลายลงปลียอดฉัตรทองคำ

หลังจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไดำน้ำสล่า หรือช่าง ล้านนา เร่งดำเนินการบูรณะปิดทององค์พระธาตุทั้งองค์ และหุ้มทองคำแท้ปลียอด-ฉัตรทองคำ องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ ให้แล้วเสร็จใน 40 วัน เพื่อประกอบพิธีอบรมสมโภชจนถึงวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โครงการบูรณะพระบรมธาตุดอยสุเทพครั้งนี้มีพุทธบริษัท ศรัทธาประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้แจ้งความจำนงบริจาคทองคำบริสุทธิ์ และปัจจัยเพื่อเสริมเพิ่มความมั่นคงของปลียอด และฉัตรบนพระบรมธาตุให้มั่นคงสวยงาม เป็นจำนวนมาก เช่นพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที (พระนักเทศน์ธรรมาสน์ทอง)ได้ปวารณาถวายทองคำบริสุทธิ์ไว้เป็นเบื้องต้น เกือบ 10 กิโลกรัม พระครูไพศาลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดประชาพินิจ ต.หนองกุง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะศิษย์และญาติโยม ร่วมจิตพร้อมใจน้อมถวายทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม เนื่องด้วยพระธาตุดอยสุเทพเป็นสถานที่ที่ศรัทธาประชาชนเคารพบูชา ซึ่งการบูรณะพระบรมธาตุกำลังดำเนินไป ในวันพรุ่งนี้ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ประกอบพิธียกปลียอดและฉัตรทองคำ ขึ้นประดับซึ่งเป็นส่วนสูงสุด

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวพาไปดูการทำงานของสล่า หรือ ช่าง ที่ได้มาแกะฉลุสลักลายล้านนา ลงบนแผ่นทองคำแท้ ส่วนปลียอด-ฉัตรทองคำมีรายละเอียด ที่ต้องใช้ความชำนาญของช่างเป็นอย่างมาก ซึ่งตัวฉัตรจะมีเพชรฝั่งไว้ในแต่ละชั้นแต่กต่างกัน ซึ่งในส่วนด้ามพระขันช่วงปลายก่อนเป็นปลียอดฉัตร ที่หลายคนไม่ว่าในอดีตถึงปัจจุบันจะหาชมได้อยากเพราะใชเวลาเป็นร้อยๆปีถึงนำมาบูรณะ อย่างในปีนี้ที่ได้นำมาบูรณะคงเป็นรูปแบบเดิมและเพิ่มรายละเอียดลงไปมาขึ้นคงเป็นแบบของล้านนาดั่งเดิม มีบางจุดที่ได้เพิ่มเติมอัญมณี ลงไป ปกติจะเห็นอยู่ปลายยอดองค์พระบรมธาตุ ไม่มีโอกาศจะได้เห็นใกล้แบบนี้ สล่ากำลังประกอบปลียอดและฉัตรทองคำอย่างละเอียด ก่อนจะอัญเชิญขึ้นในวันพรุ่งนี้

การบูรณะพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ โดยองค์พระบรมธาตุปิดด้วยทองคำเปลวโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) เจ้าอาวาสวัดวัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครและคณะ รับเป็นเจ้าทั้งหมด และได้ดำเนินการปิดทองกันทั้งเช้าค่ำ เริ่มตั้งแต่ฐานล่างขึ้นไป โดยฐานล่างตอนนี้เสร็จแล้ว 2 ด้าน ส่วนปลียอดและฉัตรนั้นจะหุ้มและทำด้วยทองคำแท้ ซึ่งช่างทองได้บรรจงตีและฉลุทองด้วยความปราณีตเพื่อเป็นมรดกไว้ในบวรพระพุทธศาสนา


ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments