(มีคลิป) เชียงใหม่ รถนับร้อยถนน 7 กิโลพังเละทุกปีช่วงหน้าฝน ชาวบ้านขุนแม่รวม อำเภอกัลยานิวัฒนา ขอถนนคอนกรีต

Share This:

เชียงใหม่ อดทนมาตลอดชีวิตของชาวบ้านขุนแม่รวม อำเภอกัลยานิวัฒนา ถนนพัง เส้นลำเลียงพืชผลทางการเกษตรไปอำเภอแม่แจ่ม เส้นทาง 10 กิโลเมตร เละเป็นโคลนรถหลายร้อยพังเสียหาย ร้องขอมา 12 ปี ก่อนจะตั้งอำเภอใหม่กัลยาณิวัฒนา ยังไม่ได้รับการดูแลสร้างถนนให้ ต้องรวมพลัง 50 คันขนลูกรังมาซ่อมกันเอง ร้องขอภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ

#มาชมคลิป 1 ความยากลำบากของชาวขุนแม่รวม อำเภอกัลยานิวัฒนาได้ที่นี่

ชาวบ้าน บ้านขุนแม่รวม หมู่ที่1 ตำบลแจ่มหลง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ต้องรถกระบะประมาณ 50 คัน ขนดนลูกรังมาช่วยกันซ่อมแซมถนนสองเส้นทางไปอำเภอแม่แจ่มระยะทาง 10 กิโลเมตร แต่เส้นทางเสียหายประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลทางการเกาตรของชาวบ้าน มานานตั้งแต่อยู่อำเภอแม่แจ่ม ก่อนจะแยกเป็นอำเภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งเส้นทางนี้ สามารถเดินทางไปอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮองสอน ร้องขอให้มีการพัฒนาถนนสัญจรที่ลำบากมานานตั้งแต่สมัยปู่ยาตายาย มาจนถึงปัจจุบันเป็นอำเภอใหม่แห่งนี้ ซึ่งหากจะเส้นทางนี้สามารถไปได้หลายเส้นทาง ทั้งอำเภอสะเมิง หรือผ่านตัวอำเภอกัลยาณิวัฒนา มาทางเส้นอำเภอปาย-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แต่การขนส่งใกล้สุดไปอำเภอแม่แจ่ม

#มาฟังเสียงนายสุมิทธ์โชคและชาวบ้านว่าอย่างไรได้ที่นี่

นายสุมิทธ์โชค นภาเกรียงไกร ตัวแทนชาวบ้านและเสียงของชาวบ้าน ที่ได้มาร่วมกันซ่อมแซมถนน กล่าวว่า ความยากลำบากในฤดูฝนของชาวบ้านขุนแม่รวมและหย่อมบ้าน มีกว่า 200กว่าหลังคาเรือน มีอาชีพทำการเกษตร มีรถขนพืชผักกว่า 100 คัน ที่ต้องพักเสียหายในทุกปี ซึ่งแต่ก่อนเป็นอำเภอแม่แจ่ม เคยเรียกร้องให้ทางภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซมถนนหากเข้าฤดูฝนจะเละเป็นดคลนพังเสียหาย ระยะทางจากหมู่บ้านไปเพียง 10 กิโลเมตร เพื่อนำพืชผลทางการเกษตรไปส่งให้กับพอค้าแม่ค้าที่รับซื้อในอำเภอแม่แจ่ม เป็นจุดรับซื้อใหญ่ แต่มีระยะกว่า 7กิโลเมตรที่พักซึ่งขณะนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ถนนพังเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาส่งผลผลิตทางการเกษตรออกไปได้ รวมไปถึงการสัญจรในการเดินทางไปมา ของชาวบ้านในพื้นที่และต่างอำเภอเข้ามา ขณะนี้ผ่านไป 12 ปีของการตั้งอำเภอใหม่เรียกร้องขอร้องไปก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุงวอนขอให้ส่วนที่เกี่ยวช่วยเข้ามาซ่อมแซมสร้างถนนคอนกรีนให้กับชาวบ้านเพราะความเดือนร้อนมานานหลายสิบปี
#มาชมคลิป 2 ความยากลำบากของชาวขุนแม่รวม อำเภอกัลยานิวัฒนาได้ที่นี่


จบ***+++++++++++++++++ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments