(มีคลิป) เชียงใหม่ ไม่เที่ยวทิพย์ ” 15 สค. ” หน.อินทนนท์ เตรียมกลับมาเปิดขึ้นไปสูดโอโซนบริสุทธิ์ “ฉ่ำปอด”

Share This:

เชียงใหม่ 15 สค.ข่าวดีใครอยากสูดอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสไอหนาวไอหมอกและไอฝนเปิดเที่ยวดอยอินทนนท์ หน.อุทยานฯ เตรียมกลับมาเปิดท่องเที่ยว 15 สิงหาคมนี้ ส่วนเส้นทางกิ่วแม่ปานปิดประจำปี เปิด 1 พย. 64 เส้นทางอ่างกาซ่อมเส้นทางเดินและเส้นทางผาดอกเสี้ยวหมู่บ้านแม่กลางหลวงปิดห้ามเข้า ส่วนคืบหน้าการเปิดอย่างไรติดตามได้ทางทางเพจFacebook หรือ Line:@DoiInthanon

ติดตามชมคลิปบรรยากาศทะเลหมอก ไอหมอก และไอฝน ดอยอินทนนท์ ได้ที่นี่

นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้แจ้งข่าวดี เตรียมกลับมาเปิดให้บริการท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 64 และได้ประกาศปิดต่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นั้น จากสถานการณ์ ผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาคงทรงตัว คาดจะกลับมาเปิดให้บริการท่องเที่ยว วันที่ 15 สิงหาคม 2564 แต่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อยู่ระหว่างปิดประจำปี 1 พ.ค.- 31ต.ค. 64 เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาอยู่ระหว่างปิดปรับปรุงเส้นทาง และ เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวยังไม่เปิดให้บริการ เนื่องจากหมู่บ้านแม่กลางหลวงซึ่งเป็นปลายทางของเส้นทาง ขณะนี้ยังปิดหมู่บ้าน ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า ส่วนจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จะอัพเดตผ่านทางเพจFacebook หรือ Line:@DoiInthanon หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:053-286729 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กม. 31

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้ประกาศแจ้งปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การเพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 12 กรกฎาคมพ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 หรือ(ฉบับที่ 17) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้เดิม รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่ สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และสถานบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโวิด-19ภายในจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอจอมทองยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

อีกทั้งภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีชุมชนจำนวน29 หมู่บ้าน และส่วนใหญ่มีมติที่ประชุมของหมู่บ้านให้ดำเนินการปิดหมู่บ้าน นั้นอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู่ชุมชน จึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท้องที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว โดยปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564? เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

จบ***+++++++++++++++++ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments