เชียงใหม่ อำเภอไหนหมู่บ้าน-ชุมชนไหน เข้าทำให้”หมู่บ้านสีฟ้า” ไร้คนติดโควิด-19 ได้ 100%

Share This:

จังหวัดเชียงใหม่จัดทำหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 จาก 2 พันกว่าไร้โควิด 1 พันกว่าหมู่บ้าน จำนวน 25 อำเภอ หมู่บ้านที่ปลอดโควิดอำเภอแม่แจ่ม 104 หมู่บ้านสีฟ้า 104 หมู่บ้าน อำเภอกัลยาณิวัฒนา 22 หมู่บ้านสีฟ้า 22 หมู่บ้าน เป็น 2 อำเภอที่หมู่บ้านและชุมชนไร้คนติดโควิด และอำเภอเวียงแหง 23 หมู่บ้าน สีฟ้า 22 ติดโควิด-19 1 หมู่บ้าน

จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจลงเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 จัดการทำแบบสำรวจหมู่บ้านทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,066 หมู่บ้าน ที่เป็นสีฟ้า หมู่บ้านและชุมชนนี้ไม่มีโควิด-19 จำนวน 1,472 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 71 ไปดูอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 78 หมู่บ้านสีฟ้า 56 หมู่บ้าน อำเภอจอมทองจำนวน 103 หมู่บ้านสีฟ้า65 หมู่บ้าน อำเภอแม่แจ่ม 104 หมู่บ้าน สีฟ้า 104 หมู่บ้าน อำเภอเชียงดาว 83 หมู่บ้าน สีฟ้า 70 หมู่บ้าน อำเภอดอยสะเก็ด 112 หมู่บ้านสีฟ้า 54 หมู่บ้าน อำเภอแม่แตง 120 หมู่บ้านสีฟ้า 86 หมู่บ้าน อำเภอแม่ริม 92 หมู่บ้าน สีฟ้า 78 หมู่บ้าน

อำเภอสะเมิง 44 หมู่บ้านสีฟ้า 41 หมู่บ้าน อำเภอฝาง 119 หมู่บ้านสีฟ้า 114 หมู่บ้าน อำเภอแม่อาย 93 หมู่บ้านสีฟ้า 64 หมู่บ้าน อำเภอพร้าว 109 หมู่บ้านสีฟ้า 106 หมู่บ้าน อำเภอสันป่าตอง120 หมู่บ้านสีฟ้า 109 หมู่บ้าน อำเภอสันกำแพง 100 หมู่บ้านสีฟ้า 32 หมู่บ้าน อำเภอสันทราย 125 หมู่บ้านสีฟ้า 33 หมู่บ้าน อำเภอหางดง 100 หมู่บ้านสีฟ้า 55 หมู่บ้าน อำเภอฮอด 61 หมู่บ้านสีฟ้า 52 หมู่บ้าน อำเภอดอยเต่า 43 หมู่บ้านสีฟ้า 37 หมู่บ้าน อำเภออมก๋อย 95 หมู่บ้านสีฟ้า 89 หมู่บ้าน อำเภอสารภี 109 หมู่บ้านสีฟ้า 36 หมู่บ้าน อำเภอเวียงแหง 23 หมู่บ้านสีฟ้า 22 หมู่บ้าน อำเภอไชยปราการ 44 หมู่บ้านสีฟ้า 32 หมู่บ้าน อำเภอแม่วาง 58 หมู่บ้านสีฟ้า 46 หมู่บ้าน อำเภอแม่ออน 49 หมู่บ้านสีฟ้า 36 หมู่บ้าน อำเภอดอยหล่อ 54 หมู่บ้าน สีฟ้า 33 หมู่บ้าน และอำเภอกัลยาณิวัฒนา 22 หมู่บ้านสีฟ้า 22 หมู่บ้าน

แฟ้มภาพหมู่บ้านที่ติดโควิด
จบ***+++++++++++++++++ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments