(มีคลิป) เชียงใหม่ วันนี้เงียบสนิทขนาดไหน อำเภอปาย! เปิดไม่ถึง 20 % ผู้ประกอบการรอความหวังฉีด “วัคซีน”

Share This:

เชียงใหม่ วัคซีนคือความหวังการท่องเที่ยวอำเภอปาย แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับประเทศเงียบไร้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่พัก ปิดกิจการแบบชั่วคราว ถาวรนายกฯ ท่องเที่ยวปายรอความหวังการท่องเที่ยวฟื้นกลับมา ความหวังรอการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการกว่า 500 ราย สร้าง “SHA” มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น เป็นปายแซนบ็อกซ์ หรือ Sandbox จะเชื่อมโยงกับการทท่องเที่ยวกับเชียงใหม่แซนบ็อกซ์

มาติดชมคลิปบรรยากาศของอำเภอปาย ว่าเงียบเหงาขนาดไหนได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวพาไปดูบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮองสอน เป็นแหล่งที่เที่ยวเชื่อมติดกับจังหวัดเชียงใหม่ ที่คนไทยและต่างประเทศรู้จักมักจะเป็นจุดท่องเที่ยวในห้วงฤดูหนาว มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากกมายก่อนจะเกิดวิกฤตทางเศรษบกิจและวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าสู้ประเทศจนกระทั่งระลอกใหม่ระลอก 4 ที่ถนนหนทาง ร้านค้าร้านอาหารและที่พักต่างๆ ต้องปิดชั่วคราว ปิดถาวร ประกาศขายธุรกิจ เพราะไร้นักท่องเที่ยวเดินทางมา

นายสินสมุด พรหมสุวรรณ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอปาย เผยว่าหลังจากเกิดวิกฤตไวรัสโควิดมาต่อเนื่องจนถึงระลอกที่ 4 นี้ กระทบหนักมา ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เหลือไม่ถึง 20% ยังเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวพอเดินทางเข้าท่องเที่ยวพักผ่อน เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บาง ซึ่งทางอำเภอปายเป็นพื้นที่สีเหลือง มีมาตรการคัดกรองผู้เข้า-ออก อย่างเข้มงวด ส่วนผู้ป่วยโควิด-19 จะเป็นเพียงการเดินทางกลับมารักษาตัว ไม่มีการแพร่ระบาดของประชาชนในพื้นที่ ตามชุมชนหมู่บ้านจะปิดป้องกันโควิด-19 ความคาดหวังขณะนี้รอทางองค์การบริหารจังหวัดแม่ฮองสอน เข้ามาสนับสนุนจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม เข้ามาฉีดให้กับผู้ประกอบการกว่า 500 แห่ง และประชาชนในพื้นที่ ให้ได้เกินกว่าร้อย70 เพื่อผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวกลับมา แต่นักท่องเที่ยวจะมีการปรับตัวเดินทางเข้ามา จะแตกต่างจากที่ผ่านมาไม่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการตอนนี้น่าเป็นกังวลเพราะธุรกิจกลายเป็นศูนย์จะกลับมาประกอบได้หรือไม่

ตอนนี้คือความหวังให้การท่องเที่ยวปายกลับมา จะได้มีการเชื่อมโยงกับการนำร่อง 4 อำเภอเปิดการท่องเที่ยวเชียงใหม่ แซนบ็อกซ์ ของอำเภอแม่แตง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ และดอยเต่า ซึ่งผู้ประกอบการต้องดำเนินการมาตรการจัด “SHA” มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย และดำเนินการเป็น SHA Plus เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อภาคการท่องเที่ยว จะมีรูปแบบ
มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ร่วมไปถึงการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน

จบ***+++++++++++++++++ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments