เชียงใหม่ เบื่อๆ เครียดๆ โควิดหาย 2 หมู่บ้าน ที่มีตำนานเก่าแก่ ใครที่มาเที่ยว ชิม ช้อป ต้องใช้(จ่าย)

Share This:

เชียงใหม่ เชิญชวนไทยมาเที่ยวไทย ไปกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า เชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 5 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน 10 หมู่บ้าน

กับชุมชนที่ 4 ของตำนานการปั้นน้ำต้น หรือ สล่าแดง เป็นผู้ที่กำเนิดที่หมู่บ้านน้ำต้นซึ่งในอดีตนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ได้อาชีพปั้นน้ำต้น และ การปั้นผางประติ๊ด หรือประทีบที่ชาวพุทธใช้จุดเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นอาชีพหลักคู่กับการทำเกษตรกรรม จากการได้เห็นและซึมซับการทำน้ำต้นมาตั้งแต่เด็ก และอาศัยเป็นคนช่างสังเกต จึงจดจำเทคนิคด้านการปั้นจากพ่ออุ้ย แม่อุ้ย ในหมู่บ้าน เป็นการฝึกทักษะฝึกฝนงานปั้นมาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อปีพ.ศ. 2545 สล่าแดงได้เริ่มรื้อฟื้นการทำน้ำต้นรูปแบบต่าง ๆ ตามแหล่งที่ค้นพบ ได้ออกเดินทางไปยังแหล่งผลิตน้ำต้นต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน มีผลงานวิจัยชื่อ “น้ำต้น” อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขง เมื่อปีพ.ศ. 2557

จากการค้นคว้าวิจัยน้ำต้นโบราณรูปทรงต่าง ๆ จึงเกิดความรู้สึกกังวลว่าน้ำต้นรูปแบบต่าง ๆ เหล่านั้น จะเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงเกิดแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการทำน้ำต้นตามแบบโบราณ โดยขั้นตอนการทำนั้น ยังคงอนุรักษ์การทำแบบดั้งเดิมใว้ทั้งหมด (ไม่มีเครื่องจักรใด ๆ ในขั้นตอนการผลิต) และมีการต่อยอดออกแบบน้ำต้นเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ลงรักปิดทอง วาดลายไทย ลงบนน้ำต้น ประยุกต์เป็นเครื่องใช้ในบ้าน เช่น โคมไฟ เป็นต้นปัจจุบันได้เปิดบ้านให้เป็นพิพิธภัณฑ์น้ำต้นสล่าแดง และศูนย์เรียนรู้สาธิตการทำน้ำต้นทุกขั้นตอน ให้แกผู้ที่สนใจ น้อง ๆ เยาวชน ทุกเพศทุกวัย เข้ามาศึกษาหาความรู้ด้านการปั้นน้ำต้นตามแบบโบราณ และจัดอบรมความรู้ให้เด็ก(ค่ายเยาวชนลุ่มน้ำวาง) เป็นประจำทุก ๆ ปี
ผู้ที่สนใจชมและเรียนรู้บ้านน้ำต้นสล่าแดง 101 หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทร 089-7007273

ชุมชนที่5 บ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่7 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี” หมู่บ้านดงป่างิ้ว จะมีความเข้มแข็งของคนในชุมชนร่วมกันนักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถจักรยานยนต์พวง ที่ใช้ในบ้านเรือน มาให้นั่งนำเที่ยวฟรี เพียงเข้าไปในหมู่บ้าน จะเห็นความสะอาดถนน หน้าทุกคน มีการปลูกพชผักสวนครัว ริมรั้วหน้าบ้านเด็ดได้เลยทุกครัวเรือน นอกจากนี้จะมีบ้านโบราณเก่าแก่ 2 หลังมีของเก่าเก็บให้ด้ชมที่คงอนุรักษ์ไว้มากว่า 80 -90 ปี นอกจานี้ยังเที่ยว ชิม ช้อป และใช้กับผลิตภัณฑ์ กิจกรรมและการ เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ ดังนี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด กินเล่น ลาบไก่บ้าน กลุ่มทำน้ำพริกแม่บ้าน กลุ่มจักสานผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผักสมุนไพรจากกระเทียมดำ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากการสกัดเมล็ดลำไย ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรหมามุ่ย เครื่องประกอบพิธีกรรมล้านนาสำเร็จรูป กระเป๋าผ้าเอนกประสงค์ เครื่องเขินประยุกต์ สปาบ้านทุ่ง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 091-8542397

นี่เป็นเส้นทาง 2 บอกเลยว่าเป็นหมู่บ้าน ที่มีตำนานเก่าแก่ แล้วใครที่มาเที่ยว ชิม ช้อป ต้องใช้(จ่าย) ซื้อของฝากติดไม้ติดมือเป็นของที่ระลึกจาก 2 แห่งชุมชนแห่งนี้ อิ่มหนำไปด้วยความสุข พร้อมกับอิ่มสุขภาพดี และอิ่มอกอิ่มใจของการคนไทยเที่ยวไทย ช่วยไทยให้คึกคัก

Comments

comments