เชียงใหม่ วัดหมื่นสาร วัวลายมีอะไรให้เรียนศึกษา มาท่องเที่ยววิถี”ชุมชนคนตีเครื่องเงิน”

Share This:

เชียงใหม่ ใครจะรู้จักวัดหมื่นสาร ที่มีประวัติเก่าแก่ความเป็นมามีข้าวของเครื่องใช้ทหารญี่ปุ่น ครั้งที่เข้ามาในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีประวัติการบอกเล่าเรื่องราวของ ร้านแรกเปิดจำหน่ายเครื่องเงิน เครื่องเขินอันเรื่องชื่อกว่าจะมาเป็นที่รู้จักของชุมชนวัวลาย ชุมชนผลิตเครื่องเงิน

ปิดท้ายที่ชุมชนเก่าในเมืองเชียงใหม่ ที่มีวัดหมื่นสาร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางของชุมชน วัวลายเป็นที่รู้จักของคนไทยและต่างประเทศ งานหัตกรรมเครื่องเงินและเครื่องเขินอันเรื่องชื่อ ในอดีตจนถึงปัจจุบันนักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาที่แห่งนี้ วัดหมื่สารเป็นวัดเก่าแก่หลายร้อยปี มีประวัติความเป็นมาที่บอกเล่าเรื่องราวไว้ภายในวัด มีชุมชนล้อมรอบ มีเจดีย์ที่เก่าแก่และแปลกกว่าวัดอื่นๆ จุดนี้เคยเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลของทหารญี่ปุ่น ที่ได้เข้ามารบในสมัยสงครามโลกครั้งที่ มีอนุสรณ์สถาน ของเก่ามากมายให้ได้ศึกษาเรียนรู้ อาทิ ชุดทหารเก่า เครื่องใช้ต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ ยังมีเรื่องราวของชุมชนของสล่าทำเครื่องเงินให้ได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

นอกจากนี้มีการสร้างหอศิลป์สุทฺธจิตฺโต จากแผ่นโลหะขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของชุมชน เป็นงานสล่า หรือช่างที่มีฝีมือในการตอกลวดลายลงไปนำติดไว้กับหอศิลป์แห่งนี้

ปิดท้ายกับ 2 เส้นทางการท่องเที่ยว 3 เส้นทาง 6 หมู่ ของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พาไปเปิดชุมชนที่มีการพัฒนาโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมแบบนี้สนใจสามารถตามเส้นทางการท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ เมื่อไปแล้วจะบอกว่า ไม่มาไม่รู้เลยว่า เดี๋ยวนี้ชุมชนเข้าพัฒนากันไปไกล ตามยุคตามสมัยแต่คงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ไว้สู่ยุค 5 G อย่างนี้

Comments

comments