(มีคลิป) เชียงใหม่ หัวใจของคุณครูผู้ให้ อดีตผอ.รร.ไตรมิตร.แม่วางเปิดฟาร์มสเตย์หยิบ เด็ด แจกฟรี

Share This:

เชียงใหม่ อดีตผอ.โรงเรียนเกษียณ ทำสวนฟาร์มสเตย์แบบออแกนิคให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เกษตรพอเพียง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ อใครมาพักฟาร์มสเตย์จ่ายตามใจคนพัก มีครัวให้ต้องทำอาหารกินเอง ได้เก็บพืชผัก หุ้งข้าว มาปรุงอาหารรับประทานเอง เก็บผลไม้กินตามชอบใจ แถมใจบุญเปิดให้ชาวบ้านอยากรับประทานอะไรก็เข้ามาเอาได้ หรือจะนำมาแลกเปลี่ยนกัน จะซื้อพืชผักจ่ายเองถอนเอง รายได้ไม่มากแต่ได้ความสุขใจของการให้ ได้หนังสือรับรอง เกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรธรรมชาติMOVเพื่อคุณภาพชีวิต

#มาฟังเสียงคุณครู พรสรัญ อดีตผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ว่าอย่างไรได้ที่นี่

นานาออแกนิกฟาร์ม บนพื้นที่ 5 ไร่ เลขที่ 343/1 หมู่ที่ 8 บ้านอัมพาราม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ฟาร์มสเตย์ใจบุญของอดีตคุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาบ้านดอนปิน ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นางพรสรัญ มูลธิ อายุ 62 ปี หลังจากเกษียณราชการ เปิดฟาร์สเตย์อย่างเต็มตัว มากว่า 3 ปี แปลงที่ดินเป็นสวนเกษตรแบบออแกนนิก ปลูกพืชผัก ผลไม้ ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ไม่ใช้สารเคมี เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ ให้ปลอดจากสารเคมี ได้ทำฟาร์มสเตย์ไว้รองรับแขก ชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ร่วมงานกัน แต่ต้องการได้พักแบบธรรมชาติแบบชาวบ้านจึงได้นำพื้นที่ดังกล่าว มาปรับเป็นสวนเกษตรแบบพอเพียง ไร้สารเคมีเป็นแบบออแกนิคทั้งหมดภายในจะมีนาข้าว บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุย ปลูกพืชผักสวนครัว พืชผักใช้รับประทาน และผลไม้อาทิกล้วย ลำไย มะม่วง มะนาว มะละกอ

#มาชมฟาร์มสเตย์ นานาออแกนิค บ้านอัมพาราม อ.แม่วาง ต่อได้ที่นี่

มีการสร้างที่พักจำนวน 2 หลัง พร้อมโรงครัว ไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพัก ที่ต้องใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านจริงๆ หาวัตุดิบเองภายในสวน ต้องหุงข้าวด้วยเตาถ่าน ก่อฟืนทำกับข้าว เก็บไข่ไก่ ตกปลา เก็บพืชผักมาทำกับข้าวรับประทานเอง โดยจะไม่มีเครื่องไฟฟ้าอำนวยความสะดวก และผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิแบบพอเพียงตามในหลวงรัชกาลที่ 9 ทุกคนที่เข้ามาพักไม่ค่าบริการ จะจ่ายตามใจตามที่จะบริจาคให้เพราะไม่ต้นทุนอะไรมาก ได้ปลูกพืชผัก ผักสวนครัวไว้อยู่แล้วสำหรับแจกจ่าย แลกเปลี่ยนกันในชุมชน ใครอยากได้อะไรก็เข้ามาหยิบตัดเด็ดเอาไปจะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ตามใจ ก็จะมีกระป๋องจ่ายหยิบถอนเงินไว้ ใครมีไม่มีก็มาเอาไปทำกับข้าวรับประทานได้เลยซึ่งแปลงนาก็มีไว้ให้สำหรับปลูกข้าวกินเอง

หากนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจมาในช่วงดำนาก็จะได้ปลูกข้าว มาช่วยเก็บเกี่ยวก็จะได้เกี่ยวข้าว สีข้าวรับประทาน หรือมาช่วงปลูกผัก็จะได้ปลูกเรียนวิถีชีวิตเรียนรู้ไปด้วยกัน อยู่แบบชิวๆ สบายๆ ไร้สารเคมีเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้หนังสือรับรอง เกษตรกรผู้ประกอบการเกษตรธรรมชาติMOVเพื่อคุณภาพชีวิต แต่ช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต้องปฎิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่หมายเลข 081-4134860 หรือทางเฟซบุ๊ค NANA Organic Farm

จบ***+++++++++++++++++ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments