(มีคลิป) เชียงใหม่ สิ่งที่ตอบโจทย์ ผูู้ประกอบการก่อนเปิดเมืองรับท่องเที่ยว ที่ต้องรัฐมองถึง”สภาพคล่อง”

Share This:

เชียงใหม่ อดีตปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแนะรัฐก่อนเปิดเมืองเชียงใหม่ มาตรการรัฐเร่งด่วนที่แท้จริงต้องเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่ปิด หยุด พักกิจการ และที่คงเปิดที่เหลือราว 20 % เพราะมาตรการที่ออกมาไม่ตอบโจทย์ ทั้งหยุดพักชำระหนี้ เพราะผู้ประกอบการที่เหลอจะรอดอยู่ต่อไปได้ เพราะรายจ่าย มีรายได้ไม่มี

นายพรชัย จิตรนวเสถียร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ามาตรการของรัฐที่จะตอบโจทย์ตอยสนองในเมืองที่จะเปิดรับการท่องเที่ยว ตอนนี้ยืดออกไป 1 พฤศจิกายน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ อย่างลืมว่าจังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช้เมืองเป้าหมายหลักของชาวต่างชาติ จะเป็นเมืองท่องเที่ยวรองจากกรุงเทพ ภูเก็ต พัทยา กระบี่ และเมืองติดชายทะเล ซึ่งก่อนจะเปิดควรปรับให้กลุ่มคนทำงาน จากwork from home ในกรุงเทพ มาเปลี่ยน เป็นwork and travel มาทำงานต่างจังหวัด ที่สามารถรองรับ เพราะทุกวันนี้การ work from home อยู่แต่กรุงเทพ เพราะเป็นกลุ่มนี้ยังคงมีรายได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

หากนำกลุ่มนี้ให้พนักงานออกมา work and travel เพื่อช่วนเสริมกระตุ้นรายได้ ควบคู่ไปกับการเปิดประเทศ นำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา แต่เมืองรองที่ไม่ให้เมืองหลักเป้าหมายของชาวต่างชาติ อย่างจังหวัดเชียงใหม่ ยังพึ่งพาคนไทยเป็นหลักจากการท่องเที่ยวในประเทศ รัฐเร่งการใช้งบประมาณจัดการประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน เข้ามาเสริมให้ส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐจัดกิจกรรมต่างๆ จะสามารถช่วยกระตุ้นให้ภาคการท่องเที่ยวได้ฟื้นกลับมา

ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐจะมองแต่เปิดประเทศเปิดเมืองเพื่อท่องเที่ยว ต้องหันมามองดูผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ปิดตัวไปแล้วกว่า 80 % คงเปิดให้บริการที่ยังมีลมหายใจอยู่เพียง 20% การเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพราะมาตรการที่ออกมาหยุดพักชำระหนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ต่อผู้ที่เหลือ สภาพคล่องที่เร่งด่วนเข้ามาช่วยเหลือจะตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการปัญหาที่แท้จริง เพราะกลุ่มที่ปิด หยุด พัก กิจการไปแล้ว เม็ดเงินที่นำไปใช้ก่อนหน้านี้จะต้องหาแหล่งเงินเข้ามาเสริมเพื่อรองรับการเปิดเมืองเปิดการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่คงกัดฟันที่รอเสริมสภาพคล่องเพื่อต่อลมหายใจของธุรกิจ ได้อยู่ต่อไป
หมายเตุ 2 ไฟล์ เสียงสัมภาษณ์ และภาพท่องเที่ยวประกอบข่าว

จบ***********************************ข่าว

ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998


Comments

comments