(มีคลิป) เชียงใหม่ เขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ดพร้อมเปิดท่องเที่ยว แบบเข้มงวด เปิดเมือง 1 พย.

Share This:

เชียงใหม่ ขานรับเปิดเมือง 1 พย ผอ.เขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด พร้อมกลับมาเปิดให้เข้าพักผ่อนคลาย ออกกำลัง ได้ตลอดทั้งเวัน แต่วางมาตรการเข้ม 6 ข้อโดยเฉพาะห้ามเข้าดื่มแอลกกฮอล ร่วมกลุ่มทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยดูและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนเกิดคลัสเตอร์ขึ้นจากการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่

นายอัธยา อรรณพเพ็ชร ผู้อำนวยการเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งข่าวดี สำหรับประชาชนต้องการเดินทางข้าพักผ่อนคลายจาก หลังจากจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยววันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่ง เขื่อนแม่กวงอุดมธาราจะทำการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมไปพร้อมกัน ซึ่งผู้ที่จะเดินทางเข้ามาต้องปฏิบัติ และ ขอความร่วมมือทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเขื่อนปฏิบัติตามระเบียบที่ทางเขื่อนได้แจ้งไว้อย่างเคร่งครัด มี 6 ข้อ กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป บริเวณเขื่อนฝั่งซ้าย ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าชมเขื่อนแม่กวงอุคมธารา 1. ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด D = เว้นระยะห่าง M = ส่วมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H = ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ T = ตรวจวัดอุณหภูมิ และ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และT = สแกนไทยชนะ

  1. ห้ามจอดรถบนสันเขื่อนฝั่งข้ายโดยเด็ดขาด สามารถจอดบริเวณไหล่ทางก่อนขึ้นสั่นเขื่อนฝั่งช้ายเท่านั้น ,3. ห้ามทิ้งขยะบริเวณสันเขื่อน ,4. ปิดการเยี่ยมชมเขื่อน เวลา 18.30 น. ,5 งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนการ Camping และ6 ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ล่าสุดเช้าวันนี้ ปริมาณน้ำ 67 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 25% จากความจุ 263 ล้าน ลบ.ม.

จบ**************************************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments