(มีคลิป) เชียงใหม่ ใกล้หยุดยาวคนแห่ต่อใบขับขี่และทำใหม่วันเกือบ 1 พันคน จัด 7 รอบรอบละไม่เกิน 100 คน

Share This:

เชียงใหม่ ใกล้หยุดยาวคนแห่ต่อใบขับขี่และทำใหม่ วันเกือบ 1 พันคนจัด 7 รอบ ขนส่งเชียงใหม่ จัดโซนแยกป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านด่านคัดกรอง ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา ตรวจอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ จุดจุดจองคิว ญาติมารอด้านนอก เพื่อลดความแออัดภายในสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ พบคนจากต่างจังหวัดเข้ามาขอต่อใบอนุญาตขับขี่จำนวนมากโดยเฉพาะจากกรุงเทพ

ช่วงท้ายปีจะมีวันหยุดยาว บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจำนวนมากพากันเดินทางเข้ามา เพื่อติดต่อราชการ ทั้งการขอทำใบขับขี่รถใหม่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ขอต่อใบอนุญาตขับรถทุกชนิด การชำระภาษีรถ มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในห้วงสัปดาห์นี้ มีประชาชนเดินทางเข้ามาขอทำใบอนุญาตขับขี่รถ ตามที่ได้จองคิวไว้ หลังจากมีการหยุดให้บริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำสำหรับผู้ตกค้างเก่า ทะยอยมาเข้ามา และมีประชาชนจำนวนมาก เข้ามาขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องจัดรอบการเข้าต่อใบอนุญาตจากวันละ 1-2 รอบ เป็น 7 รอบ รอบละไม่เกิน 100 คน ต่อวัน6 -700 คนต่อวัน มีทั้งจากคนในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างจังหวัด โดยเฉพาะจากกรุเทพ ที่หยุดงานเดินทางกลับบ้าน เป็นคนกรุงเทพที่เดินทางออกมาท่องเที่ยว ก็จะอบรมผ่านระบบออนไลน์ เข้ามาจองคิวในระบบ หรือ เข้ามาแบบวอกอินที่สำนักงาน ขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถ เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ไม่แออัดเหมือนในกรุงเทพ ก่อนจะออกเดิทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีการตั้งด่านตรวจขัดวินัย หลายจุดทั้งในตัวเมือง ตามอำเภอต่างๆ ตลอดจนเส้นทางระหว่างจังหวัด

อย่างไรก็ตามยังคงเข้มต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเข้มงวด ตามที่สำนักงานสาธารณสุขกำหนด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จัดทางเข้า-ออก ทางเดียวมีการคัดกรองทุกคนต้องสวมหน้ากากก่อนเข้าต้องสวมตลอดเวลา ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงสแกนไทยชนะ จัดจุดให้ล้างมือก่อนเข้าไปทำธุรกรรม และะตามจุดหน้าพนักงานก้จะมีเจลแอลกอฮอลได้ไว้ให้ล้างมือด้วย ส่วนผู้มาขอคิวจะจัดไว้ด้านนอกที่โล่งโปร่อากาศถ่ายเท เช่นเดียวกับญาติ ที่มาตด้วยให้นั่งรอจุดพักด้านนอก เพื่อไม่ให้ด้านในสำนักงานเกิดความแออัด ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


จบ*********************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments