(มีคลิป) เชียงใหม่ มาเจียงใหม่เจ้า “ซากุระเมืองไทย” บานแล้วหน่วยพิทักษ์ฯ ผาดำบนดอยสุเทพ มาก่อนเซลฟี่อวดก่อน .เจ้าปี่

Share This:

เชียงใหม่ ใครมาก่อนได้เซลฟี่ก่อนเจ้าซากุระเมืองไทยที่ผาดำ ดอยสุเทพก่อนถึงพระตำหนักภูพิงค์ฯ เริ่มบานสีชมพูสวยงาม เพียงแค่ร้อยละ 20-30 เท่านั้น หลังจากสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องมาตลอดทั้งเดือนธันวาคม ส่งท้ายปีขึ้นปีใหม่พรุ่งนี้ แวะมาถ่ายภาพเซลฟี่ มี 9 จุดหลักชมดอกพญาเสือโคร่งจังหวัดเชียงใหม่

สภาพอากาศที่หนาวเย็นในขณะนี้ ส่งผลให้ดอกพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่จุดชมวิว ภายใน หน่วยพิทักษ์อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ที่ 1 (ผาดำ) ตำบลสุเทพ อำเภเเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนถึงพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ นักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปในช่วงนี้จากววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ก่อนจะไปบ้านม้งดอยปุย หรือ บ้านขุนช่างเคี่ยนตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่บนดอยสุเทพ-ปุย เช่นกัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของการชมดอกซากุระเมืองไทยที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ แต่มาในปีนี้ ณ จุดหน่วยพิทักษ์อุทยานดอยสุเทพ-ปุย ที่ 1 (ผาดำ) ดอกซากุระเมืองไทย ออกดอกบานก่อนจุดอื่นๆ ให้ได้ชมบรเวณจุดชมวิว ซึ่งจากจดนี้จะมองเห็นถึงอำเภอทางใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของการเดนทางมาถ่ายภาพเซลฟี่ ซึ่งหลายคนยังไม่ทราบ หากใครได้เดินทางมาช่วงนี้บอกได้เลยว่ามาถ่ายภาพเซลฟี่ก่อน ใคร เพราะหลายจุดๆ ดอกยังไม่บาน

จังหวัดเชียงใหม่ หลักๆ ชมดอกพญาเสือโคร่ง หรือดอกซากุระเมืองไทย ที่หลายคนจะต้องไปเซลฟี่ ชมความสวยงาม 9 จุด 1.ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี ดอยอินทนนท์2.พระตำหนักดอยผาตั้ง ภายในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่8(ดอยผาตั้ง) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ,3.ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) ดอยอินทนนท์ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ,4.ขุนช่างเคี่ยน บนดอยสุเทพ-ปุย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,5.ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง ,6.ดอยค้ำฟ้า ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว,7.ดอยแม่ตะมาน หรือ สันป่าเกี๋ยะ อยู่ในหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว และ บางส่วนของตำบล กึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ,8.ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ หน่วยย่อยแม่จอนหลวง หรือ แม่จอนหลวง อยู่เส้นทางเดียวกับขุนวาง อยู่ห่างกันประมาณ 7 กิโลเมตร และ9.ยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะ ในเขตพื้นที่2 จังหวัด ในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จบ****************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments