(มีคลิป) เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่ เข้มออกตรวจรถควันดำ ตรวจรถโดยสารและพนักงานก่อนออกเดินทาง เน้นปลอดภัย

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่งเชียงใหม่ ออกตรวจเข้มควันดำ พรบ.รถ พบกระทำผิดจำนวนมาก ตรวจสภาพรถความพร้อมมพนักงานขับรถสาธารณะตรวจวัดแอลกอฮอล กำชับพนักงานขับรถและผู้โดยสารให้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจการ สำกนังานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พร้อมตรวจวัดค่าควันดำ บริเวณถนนสายหลัก และสายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบรถ พรบ.ขนส่ง จำนวน 528 คัน พบการกระทำผิด 49 ราย ปรับ 23 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 26 ราย , ตรวจสอบรถ พรบ.รถยนต์ จำนวน 247 คัน พบการกระทำผิด 30 ราย ปรับ 20 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 10 ราย และ ตรวจวัดค่าควันดำ จำนวน 532 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จำนวน 9 คัน เป็นพรบ.ขนส่ง 7 คัน และ พรบ.รถยนต์ 2 คัน

นอกจากนี้ได้ จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการขนส่ง ออกตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ณ สถานประกอบการขนส่ง เน้นย้ำเพิ่มความปลอดภัยก่อนนำรถออกให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และจุดตั้งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1,2 และ 3 มีผลการปฏิบัติงานจัดการตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ และอุปกรณ์ส่วนควบ ด้านความปลอดภัยของรถโดยสาร? ตามแบบ Checklist ได้แก่ ล้อและยาง กระจกกันลม ระบบไฟฟ้า ประตูฉุกเฉิน เข็มขัดนิรภัย และค้อนทุบกระจก ตรวจสอบรถ จำนวน 151 คัน พบว่ารถมีความพร้อมทุกคัน ไม่พบข้อบกพร่อง ,ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ จำนวน 151 ราย พบว่าพนักงานขับรถมีความพร้อมทุกราย ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย , ให้คำแนะนำ แก่ผู้โดยสารบนรถโดยสารประจำทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ได้แก่ การคาดเข็มขัดนิรภัย? การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์การแจ้งร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ ทางสายด่วน 1584 และกำชับพนักงานขับรถและผู้โดยสารให้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด


จบ*********************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments