(มีคลิป) เชียงใหม่ รักใครชอบใคร หาของขวัญสุดประทับใจ “ประมูลป้ายสวย ป้ายมงคล หมวด งจ ” ปลุกเสกบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ

Share This:

เชียงใหม่ มองหาของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันแห่งความรัก ขนส่งเชียงใหม่เชิญชวนประมูลป้ายสวย ป้ายมงคล หมวด งจ 301 หมายเลข ครั้งที่ 28 การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ ซึ่งผ่านพิธีปลุกเสกจากเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประมูลผ่านออนไลน์เริ่มแล้ววันนี้ ปิดการประมูล 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดยท่านสามารถลงทะเบียน เลือกเลข และราคาที่ท่านพอใจ

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมประมูลปายทะเบียนสวย หมวด งจ จำนวน 301 หมายเลข มีความหมายว่า การงานก้าวหน้า การค้ายิ่งเจริญ สำหรับใครที่ยังมองหาของขวัญปีใหม่ ให้กับญาติ ผู้ใหญ่ หรือเป็นของขวัญให้กับคนรักเนื่องในเดือนแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เปิดการประมูลแล้วผ่านทางออนไลน์ www.tabienrod.comตั้งแต่วันนี้ ปิดการประมูล วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 28 โดยท่านสามารถลงทะเบียน เลือกเลข และราคาที่ท่านพอใจ ป้ายทั้งหมดได้นำเข้าพิธุปลุกเสก โดยพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค 7 และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง เลขสวย ในครั้งนี้ ถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล NEW NORMAL Auction ผ่านช่องทางนเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวในส่วนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ตามคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความเจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่งๆ ขึ้นไป

กรมการขนส่งทางบกได้นำหมายเลขทะเบียนรถหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ออกประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยรายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการที่สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบอนุญาตขับรถ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยโครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการเดินรถระบบ GPS และศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน เป็นต้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศล โดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร งจ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดประมูลในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ประมูลทางอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร.061-2682266,061-2705454 และที่หมายเลข1584

จบ**********************************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments