(มีคลิป) เชียงใหม่ ขนส่ง สิ่งแวดล้อม และตร.ร่วมกันกวดขัยรถควันดำป้องกันฝุ่นPM2.5 จากรถยนต์

Share This:

เชียงใหม่ ขนส่ง-สิ่งแวดล้อม และตร.กวดขันรถควันคำแก้ไขปัญหา PM2.5 ตรวจสอบรถ พรบ.ขนส่ง จำนวน 22 คัน พบการกระทำผิด 8 ราย ปรับ 2 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 6 ราย มีรถควันดำ 3 คัน

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดชุดผู้ตรวจการขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ออกตั้งจุดตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พร้อมตรวจวัดค่าควันดำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามโครงการ “ตรวจจับ ปรับจริง ห้ามใช้รถยนต์ควันดำ” บริเวณหน้าพิสูจน์หลักฐาน ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จาก ตรวจสอบรถ พรบ.ขนส่ง จำนวน 22 คัน พบการกระทำผิด 8 ราย ปรับ 2 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 6 ราย และดำเนินกาตรวจวัดค่าควันดำ จำนวน 22 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (พรบ.การขนส่งทางบก) 3 คัน

ส่วนเจ้าหน้าที่ชุดที่ 2 ได้ ดำเนินการตั้งจุดตรวจ ณ ด่านชั่งน้ำหนัก ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบรถ พรบ.ขนส่ง จำนวน 23 คัน พบการกระทำผิด 3 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 1 ราย ปรับ 2 ราย ทำการตรวจสอบรถ พรบ.รถยนต์ จำนวน 29 คัน พบการกระทำผิด 3 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ 1 ราย ปรับ 2 ราย และ ตรวจวัดค่าควันดำ จำนวน 23 คัน ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

จบ****************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments