(มีคลิป) เชียงใหม่ กว่าจะไปถึงไม่ใช่เรื่องง่าย” กลอเซโล” จุดเสพธรรมชาติแห่งใหม่ กำลังดัง

Share This:

เชียงใหม่ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีน บ้านกลอเซโล อ.แม่สามแลบ ชม 2 แผ่นดินจุดบรรจบของสายแม่น้ำเมยและสาละวิน ขึ้นอยู่กับโชควาจะมีทะเลหมอกปกคลุม หมู่บ้านเล็กที่ติดชายแดนไทย-เมียนมา ที่นี้คงธรรมชาติของป่า ขุนเขา ไม่มีไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ ชาวบ้านคงอนุรักษ์ไม่ให้นายทุนเข้ามา ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติ นอนกางเต้นท์ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว สุดอันซีน นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่ได้ชมผ่านโลกโซเซียลกันแล้วต้องมีโอกาสสักครั้งหนึ่งได้เดินทางเข้ามา ยังหมู่บ้านเล็กๆ ที่คงเป็นความธรรมชาติ ไร้สิ่งอำนวยความสะดวก เส้นทางเป็นดินลูกรักอยากลำบาก ต้องใช้ 4×4 เดินทางเข้ามา บ้านกลอเซโล ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮองสอน จากการเดินทางจากอำเภอสบเมย ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ที่จะเดินทางมายังตัวตำบลแม่สามแลบ ถนนจากลาดยาง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นลูกรัง สูงชันสลับกันไป ยังคงเป็นธรรมชาติความสวยงามของสองฝั่งเทือกเขา ผืนป่าที่สวยงาม ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงที่ต้องอดทดทรหดไม่น้อย ทุกสิ่งต้องจัดเตรียมขึ้นมาเอง เปิดให้เช่าจุดกางเต็นท์คนละ 100 บาท รายได้ส่วนหนึ่งจะเข้าไปหมู่บ้านเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านกลอเซโล ก่อนจะถึงที่หมายจุดชมวิว 2 แผ่นดิน บ้านกลอเซโล ซึ่งเป็นหย่อมบ้านปู่ทา แต่กลอเซโลกลายเป็นหมู่บ้านหลัก หมู่ที่ 6 มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 เมตร มีจุดชมวิว 2 แผ่น ซึ่งทางชาวบ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นจำนวน 5 จุด จากจุดนี้ชมวิว 2 แผ่นดินแล้ว จะเห้นสายน้ำของแม่น้ำเมย มาบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน ยามเช้าจะเห็นทะเลหมอกขาวต้องวัดดวงกันว่าจะมีมากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน

มีนายไพจิตร บุษบาเฉลา เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ปู่ทา-กลอเซโล และนายพิภพ พนาเขียวขจี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ บ้านกลอเซโล ร่วมกันดูแลบริหาร กล่าวว่าได้เปิดให้นัก่องเที่ยวมาได้เกือบ 2 ปีแต่หลังจากเกิดวิกฤโควิด-19 การท่องเที่ยวก็ซบเซาลง แต่มาในห้วงนี้สถานการณ์ผ่อนคลายประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน มีภูมิคุ้มกัน ทางพื้นที่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาอีกครั้ง โดยเฉพาะช่วงวันหยุดจะมีการจองเข้าจากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจากกรุงเทพเข้ามาแต่ก็มีการจำกัด แต่ละจุดไว้เพื่อไมให้เกิดผลกระทบต่อ

วิถีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ และปริมาณคนจนเกิดแออัดเหมือนแหล่งท่องเที่ยวดัง จะต้องโทรจองเข้ามายังพื้นที่ ที่สำคัญชาวบ้านได้ร่วมใจกันจะคงอัตลักษณ์วิถีชีวิตไม่เปิดให้นายทุนเข้ามา แต่ได้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าช่วยเสริมคุณภาพชีวิต ในการนำน้ำเข้ามาเพื่อเสริมการเพาะปลูกจากที่เคยเป็นพืชหมุนเวียน เข้าไร่ พริก พืชผักที่ไว้บริโภคในครัวเรือนเท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ นายไพจิตร บุษบาเฉลา เป็นผู้ใหญ่บ้าน 065-6087445 นายพิภพ พนาเขียวขจีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ บ้านกลอเซโล หมายเลข 091-9477397 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่เอก โทรศัพท์ 08-6181-3766 และจุดกางเต็นท์ กลอเซโลมีบริการรถรับ-ส่ง โทรศัพท์ 09-1139-4379, 09-1926-1685

ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ 98% เป็นภูเขาสูงชัน มีพื้นที่ราบ ประมาณ 2% ของพื้นที่ตำบล ดังนั้นหมู่บ้านต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบจึงตั้งอยู่ในภูเขาสูงและบริเวณหุบเขาเป็นส่วนใหญ่ มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน คือ แม่น้ำเมย และแม่น้ำสาละวิน
จบ*******************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments