(มีคลิป) เชียงใหม่ พบงาน World Tea and Coffee Expo 2022 วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส

Share This:

เชียงใหม่ ทีเส็บตั้งเป้าจัดงาน World Tea and Coffee Expo 2022 คาดเงินสะพัดกว่า 10 ล้านบาท ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 1 พันคน นับว่าเป็นงานชากาแฟใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ชูไฮท์ไลท์ “ไฮบริดเอ็กซ์ซิบิชั่น” งานแสดงสินค้ายุคนิวนอร์มัล เน้นความปลอดภัย มั่นใจภาคเหนือของประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง การผลิต และการค้าชาและกาแฟระดับโลก ดีเดย์เปิดงานระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การประชุมเอมเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส

นายยวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานงานพร้อมด้วย ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ภาคเหนือ และนาสาวนฤมล ทักษอุดม กรรมการผู้จดั การ บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานแสดงสินค้านิทรรศการและการประชุมชมกาแฟระดับนานาชาติ (World Tea and Coffee Expo) ที่จังหวัดเชียงใหม่ ชูไฮไลท์ไฮบริดเอ็กซ์ซิบิชั่น งานแสดงสินค้ายุคนิวนอร์มัล เน้นความปลอดภัย มั่นใจภาคเหนือของประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลาง การผลิต และการค้าชาและกาแฟระดับโลก ดีเดย์เปิดงานระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การประชุมเอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส ถนนช้างคลน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม่

ภาคเหนือเป็นแหล่งปลูกชา กาแฟ ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ การันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟระดับนานาชาติมากมาย และมีการพัฒนาการผลิต คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือยังสามารถไปต่อ เพราะยังมีศักยภาพ และโอกาสอีกมากที่จะนำมาส่งเสริมอุตสาหกรรมชาและกาแฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตลาด และร่วมมือทางธุรกิจ ผ่านทางงานประชุมและแสดงสินค้าที่ สสปน. จัดร่วมกับภาคีเครือข่ายการจัดงาน World Tea and Coffee Expo ในครั้งนี้จะดำเนินการในรูปแบบผสมประสาน หรือไฮบริดเอ็กซ์ซิบิชั่น ตอบโจทย์งานแสดงสินค้ายุคนิวนอร์มัล คือจัดบนสถานที่จริง และทางออนไลน์ โดยรูปแบบของการจัดงานในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ งานประชุม งานนิทรรศการแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจ โดยในส่วนงานแสดงสินค้าจะรวบรวมผู้

แสดงสินค้าชั้นนำ 50 ราย ประกอบด้วยผู้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการชาและกาแฟในประเทศ 45 รายและอีกห้ารายจากต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจะได้รับโอกาสในการพบปะกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า และ ซัพพลายเออร์ ที่อยู่เบื้องหลังเครื่องดื่มสุดโปรดนี้ ขณะเดียวกันจะมีการจับคู่ธุรกิจ การสร้างเครือข่าย เพื่อต่อยอดการค้า การลงทุน ซึ่งกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจนี้นับเป็นหัวใจของงาน โดยทีเส็บจะนำผู้ซื้อตัวจริงในวงการชาและกาแฟจากทั่วประเทศมาร่วมเจรจาการค้าที่มีระบบมาตรฐานมืออาชีพ และมีการกระตุ้นติดตามผลสัมฤทธิ์หลังงาน ในส่วนงานประชุม เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแปดจังหวัดภาคเหนือจะสามารถเข้าถึงสาระ ความรู้ และการผลิต แนวโน้มตลาด และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในงานจะมีการสาธิตรูปแบบการผลิตชาและกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ และเทคนิคการชงกาแฟโดยแชมป์บาริสต้า จากกรุงเทพ และในพื้นที่ภาคเหนือ งานนี้จึงเป็นงานชากาแฟครบวงจรสำหรับตัวจริงในวงการ

การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการเติมเต็มภาพความพร้อมของห่วงโซ่ธุรกิจชากาแฟของภาคเหนือโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมกาแฟคุณภาพสูง และเชียงรายเป็นแหล่งชาชั้นเลิศ และคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างแบรนด์จุดหมายปลายทาง (Destination Branding) ของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายในการเป็นเมืองชากาแฟ ให้เด่นชัดขึ้น ทีเส็บมุ่งมั่นใจอย่างยิ่งที่จะปั้นให้โครงการ World Tea and Coffee Expo เป็นต้นแบบการใช้งาน MICE เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับกาแฟและชาในระดับโลก

สอดคล้องกับ จังหวัดเชียงใหม่มีการวางยุทธศาสตร์ชา กาแฟแห่งจังหวัดเชียงใหม่ 2561-2565 ตามนโยบายของรัฐ โดยมุ่งเน้นใน 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนาด้านการตลาด การวิจัย/พัฒนา กลยุทธ์ และการบริหารจัดการปัจจุบัน เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมอย่างมากในการก้าวสู่เมืองกาแฟและชาที่สำคัญของโลก ด้วยองค์ประกอบที่เป็นทั้งพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพซึ่งเป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมกาแฟ มีธุรกิจร้านกาแฟกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟ ชาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ชา ระดับอุตสาหกรรม ในส่วนของกลางน้ำและปลายน้ำอย่างครบวงจร

ในงานแสดงสินค้านิทรรศการและการประชุมชาและกาแฟระดับนานาชาติ (World Tea and Coffee Expo) จะเป็นเวทีสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงและเปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้พบกับกลุ่มเป้าหมาย / นักลงทุน จากเชียงใหม่/ จังหวัดโดยรอบและต่างประเทศ ตามธีม “From local to global” และจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจงาน WTCE 2022 ยังวางมาตรฐานการจัดงาน ตามมาตรการเฝ้าระวังและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้จัดงานแสดงและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ คาดว่างาน WTCE2022 จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 ราย และมีธุรกรรมที่สะพัดภายในงานแสดงสินค้าตลอด 4 วัน เป็นมูลค่ากว่าสิบล้านบาท และจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ผลิตกาแฟ และชาในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ ชา และ กาแฟ ห้ามพลาด

จบ***************************************ข่าว
ศิระ วีรตันตยาภรณ์/เชียงใหม่
0919191969/0919191998

Comments

comments