เชียงใหม่ สโมสรไลออนส์จัดการประชุมใหญ่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค

Share This:

ไลออนส์สากลเผยความสำเร็จในการจัดประชุมใหญ่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผู้ประกอบการเฮ ผู้ร่วมประชุมใช้บริการร้านอาหาร ของฝาก และท่องเที่ยวไลออน ประพันธ์ มานวธงชัย ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 จังหวัดเชียงใหม่ เผยถึงความสำเร็จในการจัดการประชุมใหญ่ฯที่ผ่านมาว่า การดำเนินการประชุมให้ความสำคัญในเรื่องการคัดกรองผู้ร่วมประชุมด้วยการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงานทุกคน จัดให้นั่งระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม ถึงแม้ว่าจะมีสมาชิกไลออนส์ทั้ง 6 ภาค จาก300 สโมสรทั่วประเทศ จำนวนเกือบ 2,000 คนเดินทางมาร่วมงานก็ตาม

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ ฯ กล่าวถึงพิธีเปิดการประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มาเป็นประธาน โดยมีกิจกรรมหลักตามประเพณีไลออนส์ คือ การเชิญธงประชุมใหญ่ เชิญธงสโมสรอันเป็นเกียรติภูมิของสโมสรไลออนส์ต่างๆ รวมทั้งการแสดงความยินดีแก่ประธานสภาภาครวม 310 ประเทศไทย, ผู้ว่าการภาคฯ, รองผู้ว่าการภาค คนที่ 1, คนที่ 2 ทั้ง 6 ภาค ซึ่งต่อไปจะได้มอบให้จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดภาค 310-A2 เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งที่ 57ผลสำเร็จอีกอย่างในการช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น คือ สามารถสร้างรายได้
ในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ธุรกิจท่องเที่ยว ที่พัก และสู่ชุมชนในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่

หลังจากปิดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ได้มีการจัดพิธีสดุดีอดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 A , 310 A1เพื่อเป็นเกียรติแก่ ไลออนพิมพ์มาดา ตุลยาทิตย์ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 A1ปีบริหาร 2562-2563 และไลออน ดร.จักกฤช ตรีวิชา ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 A1
ปีบริหาร 2563-2564 โดยมีอดีตผู้ว่าการและสมาชิกไลออนส์ร่วมงานอย่างอบอุ่น และยังคง
มีการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด

Comments

comments