เชียงใหม่ 5 มูลนิธิร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัพระราชทานส่วนภูมิภาค

Share This:

มูลนิธิผลแผ่นดิน มูลนิธิครีเอทิ่งบาลานซ์ มูลนิธิหนุนปัญญา มูลนิธิเฮลพิงเฟรนแชริตี้ มูลนิธิรักภาษา พร้อมอาสาสมัคร ร่วมสนับสนุนอาหาร เบรก ในจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำาปี 2565

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่

โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล และจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สำนักงานแขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#ฮักกั๋นเหมือนเก่าดูแลกั๋นตลอดไป

Comments

comments