เชียงใหม่ พร้อมรับโนรู พม.เชียงใหม่ รับมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นจาก 5 มูลนิธิ ได้เปิดรับบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กลุ่ม

Share This:

เชียงใหม่ พร้อมรับโนรู พม.เชียงใหม่ รับมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นจาก 5 มูลนิธิ ได้เปิดรับบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็กคนพิการ และผู้สูงอายุ

ส่วนที่ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ หรือพม. รับมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ข้าวสารอาหารแห้ง จากตัวแทนมูลนิธิ ผลแผ่นดิน ,ครีเอทิ่งบาลานซ์ ,หนุนปัญญา ,เฮลพิงเฟรนแชริตี้ และ รักภาษา หลังจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัย มีผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง ต้องการสิ่งของจำเป็น ขณะเดียวกันสถานการณ์พายุโนรู ที่มีความรุ่นแรง จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาค-แบ่งปันน้ำใจเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เด็กคนพิการ และผู้สูงอายุ สามารถนำสิ่งของ บริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลกลางจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผ่านทางเฟซบุ๊ก สนง.พมจ.เชียงใหม่ โทรติดต่อ 053-112-642 และwww http://chiangmai.m-society.go.th หรือทางสายด่วน 1300


ข่าว/ภาพ ศิระ วีรตันตยาภรณ์/รายงาน
0919191969/0919191998

Comments

comments