ผู้เขียน: presspeople

ผอ.กรมศิลป์เชียงใหม่เผย พร่องน้ำออกระยะสั้นไม่เกิดผลกระทบต่อแจ่งเมืองแต่หากปล่อยทิ้งระยะยาวอาจเกิดทรุดตัวได้

Share This: ผอ.กรมศิลปากรเชียงใหม่ เผยพร่องน้ำออกระยะสั […]
Read More