คนรักเกษตร

เชียงใหม่ เตรียมจัดงานวันมะม่วงและของดี เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

Share This: เชีย…