Latest

เชียงใหม่ ตัวแทนชาวบ้านอ.ดอยหล่อขาดสถานีสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรร้องชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เพราะมีเกษตรกรเดือนร้อนเกือบ 4 พันไร่

Share This: เชียงใหม่ ตัวแทนชาวบ้านอ.ดอยหล่อขาดสถานีสูบ […]
Read More

เชียงใหม่ แลนด์มาร์คใหม่ถนนสายเชียงใหม่-แม่ออนสายใหม่สร้างประติมากรรมหุ่นฟาง ท่ามกลางทุ่งข้าวเขียวขจี

Share This: เชียงใหม่ แลนด์มาร์คใหม่ถนนสายเชียงใหม่-แม่ […]
Read More

เชียงใหม่ กระแต-กระต่ายอาร์สยามและปิ๋ม ซีโฟร์ ร่วมรำถวายบวงสรวงชุมนุมเทวดาล้านนาแก้ไขบ่วงกรรมที่ติดค้าง

Share This: เชียงใหม่ จัดพิธีใหญ่เพื่อบวงสรวงชุมนุมเทวด […]
Read More

รองอธิบดีกรมส่งเสริม เผยลิ้นจี่เป็นอีกหนึ่งผลไม้มงคลตามความเชื่อเพราะมีสีแดง

Share This: เชียงใหม่ ผลไม้ราชาราชินีหลายตัวออกพร้อมกัน […]
Read More