Latest

เชิญชวนร่วมทำบุญร่วมกับ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ผบ.สส. บูรณะพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ที่ชำรุดเสียหายจากแผ่นดินไหว

Share This: พระครูวรวรรณวิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเ […]
Read More